Nenávistné projevy v kyberprostoru III.

Sérií článků týkajících se nenávistných projevů na internetu dnes ukončíme povídáním o kyberstalkingu.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Na první pohled se může zdát, že kyberstalkingem jsou zasaženy pouze celebrity. Opak je pravdou, když si mnoho osob ani neuvědomuje, že se kyberstalkingu dopouští. Jedná se o pronásledování osob prostřednictvím úmyslného, opakovaného, často stupňovaného obtěžování, které může mít řadu forem a intenzit.

Toto jednání lze spatřovat v nevyžádaných sms, e-mailech, dopisech, telefonátech, o které adresát nestojí, jsou mu nepříjemné a působí mu příkoří. I když se oběť opakovaně vyjádří, že si nepřeje být takovouto osobou jakkoli kontaktována, je toto často pro útočníka pouze impuls k pokračování. Jedná se často o pokřivenou snahu útočníka vynutit si zájem či náklonost jiné osoby, pomstít se oběti za konec partnerského vztahu, závistivé útoky kvůli majetku druhého, či prostě jen škodolibé útoky s cílem znepříjemnit druhé osobě život. Za kyberstalking můžeme například považovat i zaslání e-mailu s virem, apod.

Oběť je tak podrobena neustálému nátlaku na svou osobu, a útoky, kterým zpočátku odolává, se postupem času stávají nepříjemnější, jdoucí do hloubky jejího psychického rozpoložení a jsou schopny vyvolat u oběti pocity strachu o život a zdraví své osoby či její rodiny, strachu z poškození majetku atd. Oběť navíc často neinformuje své okolí, že je uvedeným způsobem napadána, vlivem neustálého naléhání se izoluje od rodiny, přátel atd. Stává se tak loutkou v nerovné hře. Důležité tedy je, aby oběť nepřestala komunikovat s okolím a tyto útoky oznámila.

V souvislosti s kyberstalkingem je útočník schopen naplnit zejména skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování či nebezpečného vyhrožování. Zde lze dle zákona uložit trest odnětí svobody na jeden rok, avšak v závažnějších případech (čin spáchán vůči dítěti nebo těhotné ženě) to mohou být až roky tři.

A jaká je tedy preventivní ochrana vůči takovýmto útokům? Předcházet těmto útokům úplně nelze, protože v opačném případě by se jednotlivá osoba musela odstřihnout od všech komunikačních technologií. Nicméně, v některých případech lze jejich intenzitu snížit. Základní pravidlo při ochraně osoby a soukromí by mělo být uvědomění, že jakákoliv fotografie, video, příspěvek či informace mohou být zneužity, přičemž v kyberprostoru to platí dvojnásob.

Více informací o kyberkriminalitě např. viz www.prevencekriminality.cz.

Další zprávy z regionu