Neúměrné zkrácení

Neúměrné zkrácení představuje situaci, kdy se osoby, resp. smluvní strany zaváží k nějakému vzájemnému plnění (jako příklad můžeme zvolit koupi starožitné vázy z dynastie Ming, kdy na jedné straně stojí závazek prodávajícího převést vlastnické právo k této váze a na druhé straně závazek kupujícího zaplatit kupní cenu).

Ilustrační foto: Designed by Freepik

avšak plnění jedné ze stran je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla strana druhá (váza se skutečnou hodnotou cca 500.000,- Kč je prodávána prodávajícím za 5.000,- Kč, když tento si její skutečné hodnoty není vědom), tak v takovéto situaci může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu. Takový postup se neuplatní, pokud kupující doplatí prodávajícímu cenu předmětu koupě do výše jeho skutečné hodnoty, s přihlédnutím k ceně obvyklé a místu uzavření smlouvy.

O neúměrném zkrácení však nemůžeme hovořit tehdy, kdy si kupující nebyl vědom a ani nemusel vědět o tom, že kupuje vázu z dynastie Ming. V takovémto případě by prodávající nemohl žádat zrušení smlouvy, popř. doplacení toho oč byl zkrácen.

Další zákonem stanovené situace, kdy se institut neúměrného zkrácení nevyužije, jsou nabytí na komoditní burze, při obchodu s investičním nástrojem, v dražbě či způsobem postaveným veřejné dražbě naroveň (internetové aukce – E-bay), popř. u sázky, hry, novace nebo narovnání. Nemůže se ho dovolat ani podnikatel uzavírající smlouvu v rámci svého podnikání.

Právo požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu v mezích institutu neúměrného zkrácení však nelze aplikovat na situace, kdy důvod nepoměru vzájemných plnění vyplývá ze zvláštního vztahu mezi stranami. Takovýmto zvláštním vztahem můžeme chápat vztah rodičů a dítěte, kdy rodiče chtějí dítěti darovat rodinný dům a zároveň si na domě nechají pro sebe zřídit výměnek. Jindy zase nemůže jít o neúměrné zkrácení, když nelze zjistit výši tohoto zkrácení, popřípadě, když prodávajícímu skutečná cena byla nebo musela být známa, a přesto s takovouto cenou vyslovil souhlas.

Práv plynoucích z neúměrného zkrácení se nelze domáhat poté, co uplynul jeden rok od uzavření smlouvy. Stejně jako v případě předsmluvní odpovědnosti podáváme pouze obecný náhled na problematiku neúměrného zkrácení, s tím, že praktická aplikace skýtá mnohá úskalí, která je nutno vždy zohlednit.

Další zprávy z regionu