Nový občanský průkaz s otisky prstů, avšak bez titulů a bez rodného čísla

V blízké době pravděpodobně dojde k výrazným změnám ohledně údajů uváděných na občanských průkazech, a to v souvislosti s návrhem nového zákona o občanských průkazech. Ten byl vládou předložen především v návaznosti na evropské nařízení č. 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti. Podle uvedeného nařízení musí všechny členské státy vydávat nové občanské průkazy od 2. srpna 2021.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Průkazy totožnosti budou nově povinně obsahovat nosič dat, v němž budou vedeny biometrické údaje dotyčné osoby, tedy zobrazení obličeje a dva otisky prstů rukou (tyto biometrické údaje pak budou dle zmíněného nařízení muset obsahovat všechny identifikační doklady, jejichž prostřednictvím je umožněno cestování po Evropě). Děti mladší šesti let a osoby, u kterých je odebrání otisků fyzicky nemožné, budou od povinnosti poskytnout otisky prstů osvobozeny. Stejně mohou být osvobozeny i děti do 12 let. V případě, že je nemožné otisky odebrat dočasně, bude podle návrhu zákona průkaz vydán s platností na rok.

Navrhovaný zákon dále předpokládá, že z občanských průkazů budou úplně vypuštěny rodná čísla či možnosti vedení titulu nebo vědecké hodnosti (tyto údaje se dnes uvádějí do dokladů totožnosti v případě, že si o to požádáte). Důvodem těchto navrhovaných změn je snaha do občanských průkazů uvádět pouze údaje nezbytné pro identifikaci jejich držitelů.

U osob starších 15 let budou mít občanské průkazy stejnou platnost jako dosud, tedy deset let. Děti mladší šesti let dostanou občanský průkaz s platností na dva roky (nyní je platnost pět let), od šesti do 15 let budou vydávány průkazy rovněž s pětiletou platností. Průkazy, které budou vydány lidem nad 70 let, budou mít platnost 35 let.

Návrh zákona počítá i se zrušením občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, které se dnes vydávají v souvislosti s volbami. Návrh zákona totiž upravuje vydávání občanských průkazů ve zrychleném režimu, a to buď vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin, nebo vydání občanského průkazu ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Cílem navrhovaného zákona je znesnadnit padělání dokladů a jejich zneužití pro vstup do EU z třetích zemí. Návrh zákona má za sebou nyní první čtení v Poslanecké sněmovně a závěrečné kolo schvalování by se mělo uskutečnit pravděpodobně v červnu tohoto roku.

Další zprávy z regionu