Odbočování na místo mimo pozemní komunikaci

Vstoupili jsme do jarního období, které s sebou přináší, mimo jiné, také radost mnoha motoristických nadšenců, kteří znovu „osedlají“ své motocykly. S předpokládaným zvýšením hustoty silničního provozu by se měla pojit i větší obezřetnost všech jeho účastníků. V této souvislosti si přiblížíme situaci odbočování na místo mimo pozemní komunikaci.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Dle § 21 odst. 1 zákona o silničním provozu, při odbočování na křižovatce nebo na místo mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti. Ve věci nedávno posuzované Nejvyšším soudem ČR (6 Tdo 1013/2020) řidič traktoru při odbočování vlevo mimo pozemní komunikaci nedbal zvýšené opatrnosti, když přehlédl řidiče motocyklu, který ho v danou chvíli předjížděl, přičemž došlo k dopravní nehodě, kdy řidič motocyklu utrpěl těžkou újmu na zdraví.

Nejvyšší soud ČR v dané věci uvedl, že řidič má při odbočování dva základní okruhy povinností. Jednak musí dávat znamení o změně směru jízdy, jednak nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti. Splněním prvního okruhu řidič dává ostatním účastníkům silničního provozu jasně předem najevo svůj úmysl odbočit s vozidlem daným směrem. Druhý okruh obsahuje povinnosti neohrozit řidiče jedoucí za ním a dbát zvýšené opatrnosti, které musí řidič dodržet již přímo při provádění odbočování, tj. při změně směru jízdy. Počátek odbočovacího manévru se přitom nespojuje pouze s okamžikem, kdy řidič začne dávat znamení o změně směru jízdy, ale až s okamžikem, kdy skutečně začne s vozidlem směr jízdy měnit. I když tedy odbočující řidič začne dávat včas znamení o změně směru jízdy ještě před zahájením odbočování, nedochází tím automaticky k vyčerpání všech jeho povinností.

Řidič proto musí mít přehled o tom, zda i přes zapnuté znamení o změně směru jízdy není předjížděn jiným vozidlem, jehož řidiče by mohl ohrozit, když předjíždění v daném místě není zakázáno. A dále, při samotném odbočování musí řidič dbát zvýšené opatrnosti a nikoli se spoléhat pouze na již zapnutý ukazatel změny směru jízdy, tj. minimálně kontrolovat situaci za vozidlem.

Dodržení všech výše uvedených povinností je nutno posuzovat v každém jednotlivém případě s přihlédnutím k jeho konkrétním okolnostem. Poté lze i dospět k závěru, zda střet předjíždějícího vozidla s vozidlem odbočujícím zcela zavinil jen jeden z řidičů, nebo tento střet v různé míře spoluzavinili oba řidiči.

Další zprávy z regionu