Odpovědnost vlastníka při vedení psa po komunikaci

Tímto článkem se vracíme k popisu situací z pohledu právních norem, které mohou nastat v každodenním životě.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Svou pozornost dnes zaměříme na vlastníky domácích zvířat, a to s ohledem na jejich chování při chůzi po pozemní komunikaci s domácím zvířetem.

Modelový příklad představuje situace, kdy v průběhu odpolední procházky se psem musíme část cesty jít po pozemní komunikaci. Protože jsme vcelku zkušenými chovateli a psa máme prostřednictvím pokynů a povelů zcela zvládnutého, jeho chování nevykazuje žádné známky jakékoliv odchylky od normálního stavu, necháme ho tzv. na volno jít před námi. Provoz není nikterak silný, motorové vozidlo projede pouze občas. Nemáme žádný důvod uvažovat o zabezpečení psa prostřednictvím vodítka, když poslouchá na slovo a v případě, že by se blížilo motorové vozidlo, okamžitě na povel přiběhne k našim nohám.

V tomto směru je třeba poznamenat, že jakožto účastník silničního provozu jsme povinni dodržovat celou řadu pravidel. Pokud však sebou máme psa, popř. jiné zvíře, jsme dle zákona o silničním provozu mimo jiné povinni zabránit mu ve volném pobíhání po pozemní komunikaci. Volným pobíháním rozumíme situace, kdy psa dostatečně nezajistíme – nemáme ho fyzicky ve své moci (např. na vodítku, držení za obojek, v náručí apod.) a nemůžeme tak v každém okamžiku odvrátit nebezpečí spočívající např. v nahodilé a nepředvídatelné změně jeho chování.

V důsledku zanedbání povinnosti vlastníka psa zamezit jeho volnému pobíhání, může dojít k dopravní nehodě se závažným následkem v podobě těžkého ublížení na zdraví jiného účastníka silničního provozu. Tím je založena nejenom trestní odpovědnost vlastníka psa, ale v důsledku vzniku závažného následku z hlediska trestního práva při takové kolizi, je skutečnost zanedbání povinnosti vlastníka psa důvodem pro použití vyšší trestní sazby.

O tomto se přesvědčila i žena, která při chůzi venčila svého psa po pozemní komunikaci. Vzhledem k tomu, že psa dostatečným způsobem nezajistila, pes způsobil dopravní nehodu, při které se těžce zranil motocyklista. V důsledku porušení důležité povinnosti uložené jí podle zákona, tj. zabránění volnému pobíhání psa, došlo ke vzniku těžkého zranění motocyklisty. Žena byla odsouzena za přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti s použitím vyšší trestní sazby, a to vzhledem k okolnostem uvedeným výše. (viz Usnesení Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 90/2016 ze dne 25.02.2016)

Další zprávy z regionu