Povinnosti chodce a odpovědnost řidiče vozidla

S postupným zmírňováním mimořádných opatření dochází i ke zvýšení pohybu osob a hustoty dopravy na pozemních komunikacích. V dnešním článku si připomeneme některé povinnosti chodce, jakožto účastníka silničního provozu, a to v souvislosti s přecházením komunikace mimo přechod pro chodce. Tato problematika byla i nedávným tématem rozhodování Nejvyššího soudu ČR (7 Tdo 1050/2020).

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Chodci je dle zákona o silničním provozu dovoleno přecházet vozovku mimo přechod pro chodce jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Chodec také nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

K tomu je nutno dodat, že jedna ze souvisejících povinností řidiče ve vztahu k pohybu chodců spočívá v tom, že řidič nesmí ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání.

Nejvyšší soud ČR k uvedeným povinnostem vyslovil svůj názor v tom smyslu, že řidič nenese objektivní odpovědnost za střet s chodcem ve vozovce, jestliže chodec například vstoupil do vozovky nenadále, nečekaně (a tím méně, pokud předtím byl částečně například skryt za zaparkovaným vozidlem apod.). Ani to, že předtím řidič odbočil do ulice, kde pak došlo ke střetu s chodcem, neznamená, že by měl řidič tuto objektivní a v podstatě absolutní odpovědnost.

Z povinnosti řidiče neohrozit (nikoli neomezit) chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, nevyplývá přednost chodce, který hodlá přejít pozemní komunikaci mimo přechod pro chodce poblíž křižovatky s jinou pozemní komunikací, před přijíždějícími vozidly. Chodec má nadále povinnost přesvědčit se před vstupem na vozovku, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu. Především pak chodec musí dávat pozor a nemůže např. vběhnout do vozovky těsně před projíždějícím vozidlem (případně narazit do jeho boku).

Chodci by tedy měli za každých okolností plně vnímat provoz na pozemních komunikacích, neboť střet s vozidlem pro ně má zpravidla fatální následky.

Další zprávy z regionu