Povinnosti řidiče, rychlost a jiné okolnosti

Podzimní dny se již nezadržitelně blíží, a přestože ještě pár chvil zbývá, je nutno se postupně připravit na častější změny v charakteru počasí a znatelné kolísání teplot. Spousta řidičů bohužel tyto změny odmítá ve vztahu ke svému řidičskému umu reflektovat, což s sebou může přinášet zvýšené riziko dopravních nehod.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V tomto směru by měli mít řidiči na paměti jednu ze základních povinností dle silničního zákona, a sice že rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Řidič smí jet také jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Lze předpokládat, že řidiči jsou ostražitější v úsecích, které dobře neznají, nicméně, bdělost je na místě i tehdy, pokud řidič projíždí notoricky známým úsekem. V případě způsobení dopravní nehody pak řidiči nemusí k vyvinění stačit ani ta skutečnost, že nepřekročil nejvyšší povolenou rychlost, neboť, jak již bylo výše uvedeno, jeho povinnosti jsou mnohem širší. V trestní věci posuzované Nejvyšším soudem (6 Tdo 476/2021) se řidič autobusu, který havaroval, neúspěšně bránil svému potrestání. Podstatné je to, že řidič autobusu jel nižší než v obci povolenou rychlostí (cca 45 km/h) a daný úsek dobře znal. Nutno dodat, že ostatní podmínky v době dopravní nehody nebyly zcela příznivé, když k této došlo v lednu, nad ránem, přízemní teplota se pohybovala kolem 0° Celsia, úsek byl namrzlý, přičemž pouliční osvětlení bylo v obci chabé. Řidič autobusu se bránil zejména tím, že nepřekročil nejvyšší povolenou rychlost a že ostatní skutečnosti nemohl předvídat. Tato obrana však byla soudy shledána jako nedostačující. Dotyčný řidič byl nakonec odsouzen za přečin ublížení nad zdraví z nedbalosti, neboť bylo dovozeno, že řidič autobusu měl možnost vznik dopravní nehody předvídat a přizpůsobit tomu rychlost jízdy autobusu. Výše zmíněné okolnosti totiž vytvářely indicie možného nebezpečí, tj. možnost vzniku následku – dopravní nehody, které obviněný jako řidič motorového vozidla mohl rozpoznat, avšak nedocenil možné následky svého jednání.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto nabádáme řidiče ke zvýšené opatrnosti nejenom při dodržování nejvyšších povolených rychlostí, ale také ke vnímavému sledování podmínek na silnicích obecně.

Další zprávy z regionu