Pravidla pro pohyb na sjezdovkách

Pro každého, kdo má rád zimní sporty, lyžování a snowboarding zvláště, začíná příjemné období. Připomeňme si proto pravidla pro pohyb na sjezdovkách vyhlášené Mezinárodní lyžařskou federací. I když by jejich dodržování mělo být na sjezdovkách závazné, ne každý lyžař či snowboardista je zná.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Ačkoliv se jedná o „pravidla provozu“ není možné na sjezdovky aplikovat pravidla silničního provozu. Podle průzkumů se nejméně patnáct procent lyžařů domnívá, že na svahu platí stejně jako na silnici přednost zprava! A to je velký omyl, který vede často ke srážce. Přednost má vždy pomalejší lyžař.

Deset základních pravidel lyžařského provozu schválených Mezinárodní lyžařskou federací:

1/ OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.

2/ PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.

3/ VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním.

4/ PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.

5/ PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.

6/ ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné, uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.

7/ STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.

8/ RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.

9/ V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen, v případě nehody, poskytnout pomoc.

10/ IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.

Stanete-li se svědkem nehody, označte místo nad zraněným lyžařem zkříženými lyžemi zapíchnutými do sněhu. V rámci vašich možností poskytněte první pomoc, zavolejte záchranáře a počkejte na příjezd profesionálů.

Přejeme Vám krásnou zimu a do roku 2022 hlavně zdraví a štěstí!

Další zprávy z regionu