Princip omezené důvěry v dopravě

Rozmary zimního počasí posledních dní řidičům na komunikacích přinesly mnohé, sněhovými jazyky počínaje, přes nánosy rozbředlého sněhu a ledovými plotnami konče. Nejen řidiči motorových vozidel, ale také ostatní účastníci silničního provozu by proto měli dbát zvýšené opatrnosti.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Na výše uvedené upozornění navážeme přiblížením si zásady omezené důvěry v dopravě. Tato zásada znamená, že řidič motorového vozidla může spoléhat na dodržení dopravních předpisů ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích, nevyplývá-li z konkrétní situace opak. Neuplatní se ale v případech, kdy ze situace v provozu na pozemních komunikacích vyplývá povinnost dbát zvýšené opatrnosti nebo s předstihem reagovat na situaci, aby bylo zabráněno kolizi (na komunikacích nebo v jejich blízkosti se pohybují děti, osoby těžce zdravotně postižené, zjevně volně pobíhající zvířata atd.). Řidič motorového vozidla je tudíž povinen zachovávat potřebnou míru opatrnosti i vůči chodcům, kteří vstoupili do vozovky nebo se pohybují v její těsné blízkosti. Důvodně spoléhat na to, že tito účastníci silničního provozu dodrží pravidla silničního provozu, může jen v případě, pokud z konkrétních okolností neplyne obava, že tomu tak nebude. Mohou však nastat situace, kdy i chodec vytvoří řidiči svým náhlým neočekávaným a nepředvídatelným vstoupením do vozovky překážku, jež může být pro řidiče i objektivně nezvládnutelná.

Uplatněním této zásady chtěl řidič motorového vozidla, ve věci posuzované Nejvyšším soudem (6 Tdo 1022/2021), zabránit svému trestnímu postihu za spáchání dopravní nehody, kdy srazil chodce přecházejícího přes komunikaci. Avšak v rámci daného případu bylo řidiči prokázáno, že jel v obci nedovolenou rychlostí (cca 53 km/h) a pod vlivem alkoholu (0,79 – 0,92 g/kg alkoholu v krvi). Přičemž hodnoty 0,50 – 0,99 g/kg hladiny alkoholu v krvi odpovídají úrovni podnapilosti, což je stav, při němž se např. zvyšuje sebedůvěra, prodlužuje reakční doba, snižuje se soudnost, je narušeno prostorové a hloubkové vidění. Řidič tak nestihl zabrzdit své vozidlo, ačkoliv by tak mohl učinit, pokud by zde nehrály roli uvedené faktory. Nebylo současně prokázáno, že by chodec jakkoliv porušil své povinnosti. Z dané věci tak vyplynulo, že by řidič za normálních okolností mohl situaci objektivně zvládnout, a proto se postihu nevyhnul.

Účastníci silničního provozu by proto měli být neustále bdělí, neboť jedním ze základních předpokladů zabránění případnému střetu je rychlá reakce na vzniklou situaci.

Další zprávy z regionu