Prodloužení platnosti řidičských průkazů i technických kontrol

Jelikož se situace okolo šíření pandemie způsobené onemocněním COVID-19 i nadále nevyvíjí nijak optimisticky, lze předpokládat, že k výraznému zlepšení nemusí dojít ani v průběhu roku 2021 a občané EU tak budou stále nuceni čelit mimořádným okolnostem ztěžujícím jejich obvyklý přístup k vyřizování formalit, rozhodla se EU prostřednictvím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267, znovu upravit zvláštní a dočasná opatření, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy, tzv. nařízení Omnibus II.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

K nejvýznamnějším úpravám se tak řadí prodloužení platnosti řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, harmonizovaného kódu 95 (profesní způsobilost) a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti o dalších 10 měsíců. Dále, předmětné nařízení prodlužuje platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidel rovněž o 10 měsíců.

Podmínkou je, že platnost řidičských oprávnění (až na některé výjimky) a osvědčení o technické kontrole měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. červnem 2021; tato oprávnění se pak považují za prodloužená o 10 měsíců od data konce platnosti uvedeného v každém takovém osvědčení.

Pozor však na opakovaná prodlužování a výjimky.

Někteří řidiči již dříve mohli využít prodloužení platnosti řidičských průkazů nebo technických osvědčení v rámci tzv. nařízení Omnibus I v roce 2020. Platnost řidičských průkazů již jednou prodloužených o sedm měsíců se může i nyní znovu prodloužit. A to konkrétně, buď do stanoveného data v podobě 1. července 2021, nebo o šest měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší až po datu 1. července 2021. U pravidelných technických kontrol je ovšem situace opačná, protože v rámci nařízení Omnibus II nelze využít dalšího prodloužení už jednou prodloužené lhůty.

Nařízení Omnibus II se nevztahuje na přípojná vozidla kategorie O1 a O2 (přívěsy za osobní vozidla do 3.500 kg), motocykly kategorie L, traktory a jejich přípojná vozidla kategorie T, R, C a OT, jejichž konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km/hod., a silniční vozidla kategorie Z určená k pohybu na sněhu a ledu.

Další zprávy z regionu