Rvačka

„Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka“. Tak zní název divadelní hry Josefa Kajetána Tyla, ve které se poprvé objevila naše národní hymna „Kde domov můj“. Co se však stane, když člověk neovládne svůj hněv včetně emocí a dostane se do sváru s dalšími? Například, z důvodu konfliktu o dívku či výsledky sportovního klání. Jak nazírá na rvačku trestní právo, si přiblížíme v dnešním článku.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Dle trestního zákoníku, kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. V případě, že pachatel způsobí jinému těžkou újmu na zdraví, bude potrestán na šest měsíců až jeden rok, pokud dojde ke smrti, je zde trestní sazba stanovena ve výši dvou až osmi let. Těžkou újmou na zdraví rozumíme vážnou poruchu zdraví či vážné onemocnění, které odpovídá kritériím stanoveným v zákoně (např. zmrzačení, poškození důležitého orgánu, delší dobu trvající porucha zdraví – nejméně po dobu 6 týdnů, apod.).

K tomu, abychom mohli hovořit o rvačce z pohledu trestního práva, se jí musí účastnit nejméně tři osoby, které budou na sebe navzájem útočit, přičemž agresivní a závadné jednání účastníků rvačky bude schopno ohrozit jejich život a zdraví. Z jednání všech účastníků musí být seznatelný úmysl jak k účasti na rvačce, tak i k ohrožení jiného na životě nebo zdraví. Proto nepůjde o případy, kdy skupina agresorů napadne jiného, a ten se bude takovémuto útoku pouze bránit. Případně, pokud se někdo pokusí rvačku překazit a vstoupí do rozehrané bitvy, nebude trestně odpovědný za trestný čin rvačky. Variabilitě nástrojů, resp. zbraním se při rvačce meze nekladou, i když nefalšovaný klasický pěstní souboj má pro některé stále své „kouzlo“. Intenzita útoku musí být taková, že ohrožuje život a zdraví druhého, tzn., že výměna názorů spolu s umístěním několika facek by rvačce ještě neodpovídalo.

V rámci „rvačky“ se však útočník může dopustit několika trestných činů. Pokud například útočník jinému úmyslně ublíží na zdraví a druhé osoby přitom ohrožuje, bude odpovědný za trestný čin ublížení na zdraví a trestný čin rvačky. Pokud se útočníci nevyhnou místům, která jsou veřejnosti běžně přístupná (ulice, restaurace, čekárny, stadiony apod.) a rvačkou naruší veřejný klid či pořádek, např. i tím, že zdemolují vybavení nebo zařízení daného místa a ohrozí přitom další osoby, mohou se svým jednáním dopustit i trestného činu výtržnictví.

Další zprávy z regionu