Výrazné překročení nejvyšší dovolené rychlosti

Před několika dny se v rámci celé České republiky uskutečnila velká policejní akce zaměřená na kontroly dodržování nejvyšší dovolené rychlosti na pozemních komunikacích. V dnešním článku se proto podíváme na to, jaké dopady může mít výrazné překročení nejvyšší dovolené rychlosti.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

K tomu využijeme situaci posuzovanou Nejvyšším soudem (NS), kdy došlo k dopravní nehodě dvou motocyklů (5 Tdo 1019/2022). Skutkový děj se měl odehrát tak, že řidič skútru (obviněný z přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti) přijel po vedlejší silnici ke křižovatce s hlavní silnicí a na hraně křižovatky zastavil, aby se rozhlédl, zdali může křižovatkou projet. Když měl za to, že křižovatkou projet může, rozjel se a po přejetí části hlavní silnice došlo ke střetu jeho skútru se sportovním motocyklem, který po hlavní pozemní komunikaci řídil poškozený. Poškozený řídil motocykl rychlostí „až“ 150 km/h (oproti dovoleným 90 km/h).

NS v této věci mimo jiné uvedl, že zásadně platí, že řidič jedoucí po vedlejší komunikaci dává přednost v jízdě vozidlům při vjíždění na hlavní silnici, které registruje v zorném poli a v přiměřené vzdálenosti. Nemusí však dávat absolutní přednost všem vozidlům v libovolné vzdálenosti, které od křižovatky vidí, ale jen těm, u kterých by podle svého důvodného odhadu vycházejícího zásadně z povolené rychlosti jinak ohrozil jejich průjezd po hlavní komunikaci.

Dle NS je však také nutno klást i větší nároky na řidiče jedoucího po hlavní komunikaci, pokud se blíží k úrovňovému křížení s vedlejší komunikací. Řidič by měl dbát zvýšené opatrnosti a rozhodně by neměl překračovat nejvyšší dovolenou rychlost. Rychlost jízdy je totiž nutno standardně přizpůsobit i dalším okolnostem, které je možno předvídat (zde právě průjezdu křižovatkou), a jet jen takovou rychlostí, která řidiči umožní zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Nelze totiž připustit, aby si řidiči jedoucí po hlavní komunikaci na dlouhém rovném úseku učinili z běžné silnice v podstatě závodní dráhu a pohybovali se po ní velmi vysokou rychlostí. V takovém případě pak není možné, aby veškerá odpovědnost (nebo i spoluodpovědnost) za případnou nehodu byla kladena k tíži řidiči vyjíždějícímu z vedlejší pozemní komunikace (z důvodu nedání přednosti v jízdě).

Překračování nejvyšší dovolené rychlosti představuje hazard s životy účastníků silničního provozu a může mít fatální následky. Je proto nutno neustále apelovat na ukázněnost a ohleduplnost řidičů.

Další zprávy z regionu