Zákaz vjezdu – dodatková tabulka

V dnešním článku znovu nahlédneme do „motoristického okénka“, když si přiblížíme, jakým způsobem může být posuzováno dopravní značení „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, pokud je doplněno dodatkovou tabulkou E13, která omezuje nebo zpřesňuje platnost značky pod kterou je umístěna.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Typicky se může jednat o nápis „zásobování“. Dle příslušné vyhlášky se pak pod tímto textem ukrývají vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Dodatková tabulka pod dopravní značkou se zákazem vjezdu všech motorových vozidel, může, kromě textu „zásobování“ (navíc, s časovým omezením v rámci denní doby), obsahovat poměrně rozsáhlý výčet konkrétních subjektů, kterým je vjezd do zákazu povolen.

Nejvyšší správní soud se ve svém nedávném rozhodnutí (9 As 342/2019 – 34) zabýval situací, kdy řidič motorového vozidla vjel do zákazu vjezdu všech motorových vozidel mimo stanovenou dobu pro zásobování, přičemž byl zároveň zaměstnancem jednoho ze subjektů s povolením vjezdu. Dotyčný řidič byl následně správním orgánem uznán vinným z přestupku, když, mimo jiné, neuspěl s argumentací, že se jednalo o služební jízdu pro daný subjekt.

V souladu s názorem nižších orgánů vyřkl Nejvyšší správní soud poměrně jasný verdikt ohledně posuzování zákazových značek s doplňkovými tabulkami. Konstatoval tedy, že účelem dopravní značky „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ je korigovat a organizovat provoz na pozemních komunikacích na daném místě za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Výklad dodatkové tabulky, která stanoví výjimku pro určité velmi omezené kategorie vozidel, proto musí být pojímán striktně, neboť přílišným rozhojněním by mohlo dojít k ohrožení původně zamýšleného účelu. V daném případě tak bylo dovozeno, že pokud dodatková tabulka obsahovala výčet subjektů, kterým byl vjezd povolen, mohly do zákazu vjet pouze vozidla, jejichž provozovatelem nebo vlastníkem byl konkrétní subjekt. Dodatková tabulka se pak již ale nevztahovala na zaměstnance subjektu, kteří do zákazu vjezdu vjížděli jinými, než v předchozí větě uvedenými vozidly. Pro úplnost nutno dodat, že řidiči by v posuzované věci mohla svědčit výjimka „zásobování“, nicméně, řidič se na komunikaci pohyboval mimo na dodatkové tabulce vymezenou dobu pro zásobování.

Pozor tedy na dodatkové tabulky, neboť tyto mohou pro motoristy skrývat nemilé překvapení.

Další zprávy z regionu