Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Od 1. 2. 2021 je účinná novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Výčet jednání, která jsou považována za týrání zvířete, je rozsáhlý, proto uvádíme jen některá nová ustanovení, nebo ta, u kterých asi ne každému dochází, že jde o týrání.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Týráním je provádění nebo i umožnění provedení chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu nebo vlastností zvířete (a to i za použití prostředků anestezie), kdy zejména je zakázáno kupírování uši, krácení ocasů u štěňat starších 7 dnů, dále ničit hlasivky nebo používat prostředky k omezení hlasitých projevů zvířat, z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy, řezat paroží nebo jeho části ve vývojové fázi živé tkáně, poškozovat kosti, svaly nebo nervy křídel ptáků starších 3 dnů tak, aby bylo zabráněno jejich létání.

Je zakázáno používání podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí poranění nebo následné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat, zacházet se zvířaty, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví či vede k neúměrnému fyzickému vyčerpání.

Je rovněž zakázáno používat živá zvířata ke krmení těch druhů zvířat, u nichž z biologických důvodů není takový způsob výživy nutný.

Také rybáři by měli zpozornět, protože týráním při manipulaci s živými rybami je zbavovat ryby šupin nebo ploutví, vsouvat rybám prsty pod skřele do žáber nebo jim vtlačovat prsty do očnic anebo násilně vytlačovat jikry nebo mlíčí.

Zvíře také nesmíme chovat v nevhodných podmínkách a ani je opustit s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat.

Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení, včetně bytu, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby. Tím se mají na mysli tzv. množírny. Množírnou se také rozumí zařízení, včetně bytu, uvedené v první větě, i když není hlavním cílem činnosti chovatele rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku.

Za přestupky podle tohoto zákona lze uložit pokuty až do výše 1 000 000 Kč fyzickým osobám a do výše 3 000 000 Kč právnickým osobám, uložit zákaz chovu zvířat a propadnutí nebo zabrání zvířete.

Další zprávy z regionu