Zásady a předsevzetí

Jen co jsme uzavřeli další pomyslnou životní kapitolu, tentokrát s číslem 2019, již zvolna začínáme žít příběh kapitoly s označením 2020. Znovu tak u spousty lidí nastal čas plnění novoročních předsevzetí, jejichž vedoucím motivem je často zlepšení osobní, rodinné, společenské, pracovní či jiné situace.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Většinou se však nepodaří splnit veškerá předsevzetí, která si dotyční určili, neboť ne všechno jde vždy podle plánu nebo ne každý má dostatečně pevnou vůli, apod. Každý se však při jejich naplňování řídí systémem zásad, které ho v průběhu života zformovaly, a jež doplňují jeho osobní žebříček hodnot.

Soukromé právo jako celek je rovněž prostoupeno zásadami, které představují jedno ze stěžejních východisek pro samotný občanský zákoník, jakožto základní předpis soukromého práva. Pro připomenutí úvodem jmenujme dvě základní zásady, a sice zásadu autonomie vůle a rovného postavení osob.

Občanský zákoník pak vyjmenovává některé z dalších zásad. A to zejména, že každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí. Dále je zdůrazněna role rodiny, rodičovství a manželství, které požívají zvláštní zákonné ochrany. Důležitá zásada je i ta, kdy nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu, nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu, kdy však také platí, že nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých. Na další notoricky známou zásadu se v dnešní „ukvapené“ a proměnlivé době často zapomíná, a to, že daný slib zavazuje a smlouvy mají být plněny. Lze poukázat i na zásadu, že nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží. V neposlední řadě pak na zásadu poctivosti a dobré víry, či ochrany slabší strany.

Jednání, které jde proti smyslu a účelu těchto zásad, je pak například stiženo neplatností či vyvozením příslušné odpovědnosti. Uvědomění si těchto zásad a jejich dodržování by tak mělo představovat jisté minimum pro fungování jednotlivce v každodenním životě.

Další zprávy z regionu