Změny v pojištění vozidel (povinné ručení)

Již v testech, které skládají budoucí řidiči při zkouškách v autoškole, se objevují otázky týkající se problematiky povinného ručení. To, že silniční vozidla pohybující se v dopravě musí být pojištěna, tedy není žádnou novinkou.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Od 1. dubna letošního roku však začne být účinná převážná část nového zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který v této oblasti přinese několik významných změn.

V první řadě se změní samotné vymezení vozidel, které bude nutno nově pojistit. V tomto ohledu se totiž pojištění bude týkat všech motorových vozidel, která jsou určena k pohybu po zemi a jsou poháněna pouze mechanickým pohonem, a také jejich přípojných vozidel.

To v praxi znamená, že povinné ručení se bude potenciálně týkat například vozidel, jako jsou elektrokoloběžky, segwaye, ale třeba také zahradních „traktůrků“. Naopak se tato otázka ani po změně zákona nebude týkat elektrokol, protože jejich pohon stále spočívá převážně v tom, že jej zajišťuje sám cyklista vlastními silami a motor poskytuje jen pomocný pohon.

Naštěstí, nová právní úprava automaticky neznamená, že kdokoliv, kdo má doma zahradní traktůrek, bude muset řešit jeho pojištění. Zákon totiž obsahuje několik výjimek, které výčet pojišťovaných vozidel omezují.

V první řadě musí vozidlo pro to, aby do režimu zákona spadalo, mít konstrukční rychlost, buďto alespoň 25 km/h, anebo pokud váží přes 25 kg, alespoň 14 km/h. Další kategorie výjimek dopadá na vozidla, která nejsou registrována v registru vozidel a jsou provozována pouze v uzavřených nebo veřejně nepřístupných prostorech a objektech. Samotných výjimek však zákon obsahuje více, povinné ručení se tak například dále netýká invalidních vozíků, kolejových vozidel, vozidel záchranných složek atd.

Mění se také to, kdo vlastně za sjednání pojištění odpovídá. Zatímco doposud se tato otázka dotýkala vlastníka vozidla, nově tato povinnost dopadá na faktického provozovatele vozidla.

Změnu nalezneme i v tom, jakým způsobem bude pojištění vozidla prokazováno při silniční kontrole. Díky nově vzniklé evidenci pojištění se nebude nutno osvědčovat zelenou kartou (ty zůstanou relevantní zejména pro mezinárodní účely). Na rozdíl od zbytku výše uvedených informací se však průběh silničních kontrol změní až od 01.10.2024.

Nově též budou navýšeny limity pojistného plnění (z 35.000.000,- Kč na 50.000.000,- Kč). Tento článek nicméně reflektuje pouze ty nejzásadnější změny, které nás v této oblasti čekají, proto doporučujeme být bdělí, co se této problematiky týká.

Další zprávy z regionu