Zpřísnění pravidel pro směnárny

Praktiky některých provozovatelů směnáren v podobě zcela nevýhodných kurzů a nesmyslných poplatků jsou známy především zahraničním návštěvníkům hlavního města Prahy. Nicméně, novela zákona o směnárenské činnosti přináší od 1. dubna zpřísnění pravidel v této oblasti, s důrazem na vyšší ochranu spotřebitele a posílení jeho ochrany před nepoctivými směnárníky.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Hlavní novinkou je možnost zákazníka odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od jeho provedení, a to pouze a jen v provozovně, ve které byl směnárenský obchod uskutečněn. Zároveň je zde stanoven limit částky ve výši 1000 eur. Pokud by zákazník chtěl provést směnu částky přesahující tuto hranici, může odstoupit od smlouvy pouze do částky 1000 eur. Cílem stanovení tohoto limitu je dle ministerstva financí např. snaha o zamezení spekulativních obchodů na vývoj kurzu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu v délce 3 hodin běží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností, a to v provozovně, ve které zákazník směnárenský obchod uskutečnil. Pokud by zákazník směnu provedl např. 2 hodiny a 45 minut před ukončením této provozní doby, lhůta se přerušuje až do dalšího začátku provozní doby. Zákazníkovi však musí být po přerušení zachována lhůta pro odstoupení od smlouvy v délce minimálně 30 minut, a to od chvíle, kdy je provozovna znovu otevřena.

Pokud by snad zákazníkovi bylo ze strany provozovatele bráněno v odstoupení od smlouvy (např. zamezením vstupu apod.), lhůta pro odstoupení je 6 měsíců.

Pokud zákazník učiní směnu prostřednictvím směnárenského automatu, lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 3 pracovní dny. Limit je totožný, nicméně, odstoupení od smlouvy v tomto případě není vázáno na konkrétní provozovnu a zákazník může provozovateli zaslat odstoupení od smlouvy i poštou.

Provozovatel dále není oprávněn si účtovat jakoukoliv úplatu za provedení směnárenského obchodu, kromě směny mincí, šeků nebo v případě platby platební kartou za směnárenský obchod.

Informace uvedené na kurzovním lístku musí být uvedeny alespoň v českém a anglickém jazyce, v přiměřené velikosti, jasným, určitým a srozumitelným způsobem. Dochází i k přesnému vymezení informací, jež musí zákazník obdržet při vystavení dokladu o provedení směnárenského obchodu, tj. informace o provozovateli, směnárenském obchodu včetně informace o právu odstoupit od smlouvy, podat stížnost, či právu na mimosoudní řešení věci.

Další zprávy z regionu