Zrušení kolkových známek jako součást tzv. „konsolidačního balíčku“

Součástí připravovaného konsolidačního balíčku (zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů) je i návrh na zrušení kolkových známek jako platebního prostředku při správě daní, čili obecně vzato jedné z forem platidla.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V současné době lze prostřednictvím kolkových známek hradit:

– správní poplatky pouze do výše 5.000,-. Kč podle § 6 odst. 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; kolkovými známkami přitom nelze platit správní poplatky vyměřované a vybírané orgány územních samosprávných celků, správní poplatky vyměřované a vybírané na českých hraničních přechodech a správní poplatky vyměřované a vybírané Českou národní bankou,

– soudní poplatky pouze do výše 5.000,- Kč podle § 8 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, s výjimkou, vznikla-li poplatková povinnost podáním návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu nebo poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem,

– náklady trestního řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, a to bez zákonného omezení.

Vláda si od zrušení kolkových známek slibuje úspory v řádu 65 milionů korun ročně, které stála jejich distribuce a reálně tak snižovala příjem státu z jejich prodeje. Nikoliv zanedbatelným problémem bylo i padělání kolkových známek nebo jejich odlepování za účelem dalšího použití. V budoucnu by další dotisk kolkových známek představoval i vysoký náklad na tisk na ceninovém papíře s ochrannými vlákny a novými ochrannými prvky.

V běžném životě se výše uvedená změna projeví tak, že kolkové známky, které byly vydány před nabytím účinnosti zákona – konsolidačního balíčku (navrhovaná účinnost k 1. lednu 2024), budou moci občané v přechodném období pravděpodobně jednoho roku běžně využít nebo je směnit za peníze. Poškozené kolkové známky budou moci vyměnit za nové. Po 31.prosinci 2024 pak toto platidlo nahradí platby platební či kreditní kartou, popřípadě klasickým bankovním převodem.

Další zprávy z regionu