Ztráta radosti z dovolené

Dovolená by měla být jedním z nejočekávanějších dlouhodobě plánovaných radostných okamžiků v kalendářním roce. Přestože je člověk tvor přizpůsobivý, rozhodně neočekává, že by tak měl činit v průběhu své vytoužené dovolené, která mnohdy uzme značnou část rodinného rozpočtu. To v situaci, kdy dovolená nemá takové parametry, které byly cestovní kanceláří deklarovány, popř., za které si dotyčný připlatil.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Jako příklad za všechny můžeme uvést problematiku pokoje, jehož balkón je orientován do rušné ulice hýřící bujarým nočním životem a decibely poněkud přebujelou zvukovou kulisou, to vše namísto klidného a ničím nerušeného pohledu na klidnou mořskou hladinu. Je možno dovolat se nějaké satisfakce, pokud objektivně nedosáhneme kýženého pocitu z krásné dovolené?

Zákon k náhradě tzv. nemajetkové újmy uvádí, že pořadatel, resp. cestovní kancelář nahradí zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, a to při porušení povinnosti, za niž odpovídá, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.

Samozřejmě nelze generálně pranýřovat cestovní kanceláře subjektivními pocity jejich zákazníků o tom, že dovolená nebyla dle jejich konkrétních představ (např. cestovní kancelář výslovně upozorní zákazníka, že hotel je lokalizován u oblázkové pláže, přičemž zákazník očekává, že oblázky zrovna nebudou kamenem úrazu a pláž se bude podobat těm nacházejícím se ve slunném Karibiku). Práva na náhradu ztráty radosti z dovolené, resp. práva náhrady za zkaženou dovolenou se lze dovolávat v případě, že porušení povinnosti cestovní kanceláře dosáhne takové intenzity, že je způsobilé objektivně znepříjemnit danému člověku dovolenou.

Budeme-li vycházet z výše uvedeného příkladu s balkónem, tak nutno dodat, že kromě vrácení příplatku by zde měla být dána zákazníkovi možnost, v závislosti na konkrétních okolnostech daného případu, domáhat se odškodnění za zkaženou dovolenou. Orientačním vodítkem pro zákazníky může být například tzv. Frankfurtská tabulka slev, která popisuje nejčastější pochybení cestovních kanceláří ve vztahu k ubytování (nefunkčnost vybavení), stravování, dopravě apod. Znovu je potřeba zdůraznit, že ne všechny nedostatky zakládají nárok na náhradu za zkaženou dovolenou, nicméně, v případě prokazatelného porušení povinnosti lze s cestovní kanceláří minimálně vyjednávat o náhradě nemajetkové újmy za zkaženou dovolenou. Tím není rovněž vyloučeno právo domáhat se nároků z vad zájezdu upravených v zákoně (vrácení rozdílu v ceně zájezdu apod.).

Další zprávy z regionu