Zaměstnanci železáren vysadili buky a jedle a pomohli v neziskovkách

Odolnější a silnější. Takový by měl být nový les, který pomohli pětiletými jedlemi a buky osázet zaměstnanci Třineckých železáren na samém konci údolí Tyry v Třinci na svazích Smrčiny.

Firma dnes v pátek 25. října pořádala už po osmé dobrovolnický den, během něhož zaměstnanci z vlastní vůle vymění směnu v huti za osm hodin společensky prospěšné práce.

Třicet dobrovolníků dnes namísto na hlavní bránu železáren zamířilo do přírody, dalších dvacet si rozdělilo úkoly v neziskových organizacích na Třinecku, kde pomohli s úklidy, výmalbou, zahradnickými pracemi či nátěry.

Výsadba jedlí speciálně pěstovaných v místních podmínkách v lesních školkách v Košařiskách pomůže zvýšit odolnost proti kůrovcovým kalamitám a poskytne prostor pro vzácné druhy ptáků, kteří v této lokalitě žijí. Zaměstnanci fabriky dnes vysadili 1500 mladých stromů.

„Ochranu přírody a podporu obnovy lesů jakožto průmyslová firma vnímáme jako důležitou součást našeho působení v regionu.“ Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy TŽ

„Výsadba jedlí a buků do mladších kulturních smrčin, které jsou po opakovaných sněhových polomech hodně řídké, je začátkem přeměny těchto lesů. Pestřejší prostředí pomůže tetřevům, ale nejen jim,“ vysvětluje Vojtěch Bajer z neziskové organizace ČSOP Salamandr, která výsadbu v lesích zajišťuje ve spolupráci s CHKO Beskydy a Lesy ČR. Výsadba původních druhů stromů a obnova pestrosti lesa je jedním z hlavních cílů organizace, jemuž se věnuje už téměř 20 let.

Dobrovolnický den jeho účastníci z administrativních i výrobních pozic vítají. „Takové akce by se měly dělat ještě častěji a je dobře, že se něco takového děje,“ pochvaloval si se svými kolegy Miroslav Wojnar, který pracuje v oblasti informatiky a telekomunikací. Shodují se v tom, že kromě dobrého pocitu přináší příjemnou změnu běžné pracovní činnosti a také možnost seznámit se s lidmi z jiných provozů hutě. „Normálně bychom se nepotkali, ale takhle si můžeme popovídat i s lidmi s úplně jiných míst fabriky, což je určitě přínos,“ míní Kateřina Macurová z účetního oddělení.

Další skupinka zaměstnanců pomohla zvelebit prostory Střední školy, Základní školy a Mateřské školy na Jablunkovské ulici v Třinci pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zbývající dostali na starost obě střediska Centra sociální pomoci – Denní stacionář Radost a Denní stacionář Paprsek.

Dobrovolnický den Třineckých železáren je tradiční akcí, jíž se firma hlásí ke společenské odpovědnosti. „Po druhé v řadě jsme zamířili také do našich lesů v okolí hutě. Ochranu přírody a podporu obnovy lesů jakožto průmyslová firma vnímáme jako důležitou součást našeho působení v regionu,“ uzavírá ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren Ivo Žižka.

 

Organizace spolupracující na projektu výsadby stromů

• Správa CHKO Beskydy – do projektu je přímo zapojená vytipováním vhodných míst výsadby. Má na projektu dlouhodobě velký zájem, protože projekt umožňuje financovat to, co by jinak ze státních prostředků bylo financovatelné jen obtížně.
• Lesy ČR s.p. – jsou správcem státních pozemků, na kterých bude výsadba provedena, ale dlouhodobá celostátní politika hospodaření v lesích jim neumožňuje investovat do zlepšení stavu lesa ani v cenných částech.
• ČSOP Salamandr – nezisková organizace působící v ochraně přírody. Organizace vznikla v roce 2000 jako jedna ze základních organizací Českého svazu ochránců přírody. Jejím posláním je zachování a šetrný rozvoj přírodního a kulturního dědictví Beskyd a okolí.

Další zprávy z regionu