Završení investice je významným mezníkem v historii ZPO1

Díky modernizaci a rekonstrukci zařízení plynulého odlévání č. 1 (ZPO1) mohou třinečtí hutníci od nedělního rána odlévat kontislitky o průměru 600 milimetrů na všech pěti licích proudech.

Provoz ZPO1 po modernizaci a rekonstrukci se rozeběhl v neděli 17. října. Foto: Pavel Zubek

Huť tímto krokem reaguje na neustále vyvíjející se požadavky zákazníků a na strategii navyšování výrobků do ekologických oborů. Kontislitky vyšších průměrů směřují především do segmentu větrné energetiky. Investiční náklady dosáhly 300 milionů korun.

Letošní akce je významným mezníkem ve více než třicetileté historii ZPO1. Výrobou kontislitků o průměru 600 milimetrů (D600) se sice huť může pochlubit již od roku 2017, avšak pouze na dvou licích proudech. Teprve završením letošní investice odpadne nutnost kombinovat odlévání kontislitků D600 s kontislitky D550. Zvýší se tak výroba požadovaného formátu D600.

„Kontislitky D600 primárně vyrábíme pro větrné elektrárny, ale budeme je nabízet i jiným odběratelům pro širokou škálu finálních výrobků. Tím, že naše výrobky poputují do ekologických oborů, přispějeme ke snížení uhlíkové stopy. Do jednoho zařízení dodáme ocel na součástky přibližně v objemu 15 tun. Jde o listová, azimutová a hřídelová ložiska a třecí spojky,“ podotýká investiční ředitel TŽ Radek Olszar.

Odstávka provozu ZPO1 sice začala 6. září, ale většina strojních částí jako jsou rámy stolic, třmeny, na nichž jsou umístěny tažné a rovnací stolice, válečky licího oblouku a jiné, bylo nutné mít na místě s dvoutýdenním předstihem. Důvodem byly přípravné práce a částečné předmontáže, aby akce mohla skončit v termínu.

„Nejdřív došlo k demontáži veškerého původního strojního zařízení licího oblouku a posléze k demontáži samotných rámů stolic. V další fázi přišla na řadu instalace a usazování nových rámů, na které pracovníci namontovali repasované tažné a rovnací stolice,“ přibližuje průběh prací Jiří Baier, šéf projektu za odbor Rozvoj a investice TŽ.

S akcí byla úzce spjata i modernizace celého vodního hospodářství. „Bylo nutné vyměnit stovky metrů potrubí, aby nové rozvody mohly po nájezdu ZPO dodávat dostatečné množství chladící vody na celé zařízení,“ dodal Jiří Baier.
Klíčovým momentem investice bylo dle jeho slov přesné ustavení všech konstrukčních prvků, které se usazovaly a montovaly s přesností na milimetry.

Za úspěchem investice stojí podle členů realizačního týmu dobrá koordinace všech prací na ZPO.

Další zprávy z regionu