Cena terminálu se nelíbí opozici

Výstavba centrálního dopravního terminálu v Českém Těšíně konečně nabrala konkrétní podobu. Vedení města před několika dny uzavřelo smlouvu se zhotovitelem, terminál za necelých 102 milionů korun včetně DPH postaví firma Hochtief cz.

Dopravní terminál vyroste v centrum města. Foto: archiv th

Stavba dopravního terminálu v centru města nyní už měla být takříkajíc v plném proudu. „Výběrové řízení se protáhlo o pět měsíců, přijali jsme celkem 31 žádostí o projednání a 85 dotazů, termín pro podání nabídek se prodlužoval celkem 16krát,“ řekla starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková. Dodala, že zadávací dokumentace měla 17 verzí, rada města schválila až tu poslední.

Uzavření smlouvy se společností, jež dopravní terminál vybuduje, bylo podmíněno přijetím rozpočtového opatření, které bylo horkým tématem posledního zasedání zastupitelstva. Navýšení rozpočtu na tuto investiční akci o 2,13 milionu korun, což jsou necelá tři procenta, předcházela půldruhé hodiny trvající bouřlivá diskuze. Spoustu otázek radě města položili opoziční zastupitelé.

„Nemáme dostatečné informace, a tudíž nevíme, o čem máme rozhodovat. Vzpomínám si, že když jsme v minulosti o navýšení finančních prostředků rozhodovali, výsledek veřejné zakázky tam vždy byl, kdežto tady není. Chtěli bychom vědět, jak to dopadlo, kdo vyhrál, kolik to bude stát, a my pak rozhodneme. Veřejným hlasováním rozhodujeme o něčem, co ještě nebylo dokončeno a nemáme úplné informace,“ řekl zastupitel Stanislaw Folwarczny.

Výhrady měl i k důvodové zprávě. „K tak zásadnímu materiálu, jako je investice za více než 135 milionů korun, byla důvodová zpráva stejně obsáhlá jako u stotisícové dotace na Taxík Maxík,“ prohlásil. Která firma a za kolik dopravní terminál postaví, chtěli vědět i další opoziční zastupitelé.

„Vybrali jsme ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Nejednalo se přitom pouze o nejnižší nabídku, hodnotícím kritériem byla z 90 procent cena a zbylých 10 procent byla kvalita týmu,“ vysvětlil administrátor veřejné zakázky Libor Chlopčík, který se jednání zastupitelstva rovněž zúčastnil.

Do výběrového řízení se přihlásilo devět firem. „To, že některé firmy nabídly nižší částku, nemění nic na tom, že byly ze zadávacího řízení vyřazeny pro zásadní chyby v podání nabídek. Byly vyzvány k odstranění nedostatků, přesto tak neučinily,“ zdůraznil místostarosta Tomáš Pavelek. „Abychom měli úplnou jistotu, nechali jsme si udělat právní posudek na průběh řízení. Bylo jasně konstatováno, že vše probíhalo v souladu se zákonem a město se chovalo a přistupovalo k projektu s péčí řádného hospodáře,“ dodal místostarosta.

Argumenty vedení města, které zdůrazňovalo, že průběh veřejné zakázky je tajný, a tudíž všechny informace poskytnout nemůže, však opozici nepřesvědčily. Někteří zastupitelé poukazovali, že v nynější nesnadné době firmy své cenové nabídky srážejí dolů, aby zakázku získaly, proto rovnou navrhli, aby výběrové řízení bylo zrušeno a vypsáno nové. „Výběrové řízení lze zrušit pouze ze zákonných důvodů. Momentálně žádný zákonný důvod není. Pokud se jeho účastníci odvolají, městu hrozí penalizace a ztráta dotace,“ argumentoval Libor Chlopčík.

I navzdory tomu byl k hlasování dodatečně zařazen protinávrh zastupitele Romana Žyly. Požadoval, aby zastupitelstvo uložilo radě města předložit nový návrh, který nebude obsahovat navýšení ceny terminálu, a další návrh – urychleně zrušit výběrové řízení na zhotovitele terminálu a vypsat nové. Usnesení však nebylo přijato, pro hlasovali jen dva zastupitelé, proti 16 a devět se zdrželo. Následovalo tedy hlasování o přijetí původního rozpočtového opatření ve výši 2,13 milionu korun. Pro zvedlo ruku 16 zastupitelů, proti byli dva a devět se zdrželo.

Další zprávy z regionu