Cyklostezka mezi bažinami už slouží příznivcům projížděk

Stavba trasy pro cyklisty, kterou loni před zimou přerušila problematická bažina, dospěla ke svému cíli. Milovníci projížděk se tak dostanou na kolech z Těšína směrem do Beskyd mnohem bezpečněji než doposud.

Otevření cyklostezky se kvůli podmáčenému povrchu protáhlo o několik měsíců. Foto: fm

Novou cyklostezku mezi Českým Těšínem a Ropicí za 5,6 milionu korun město otevřelo teprve na počátku srpna. „Tímto úsekem cyklotrasy se nám podařilo vyřešit odklonění cyklistické dopravy z obchvatu města na bezpečné místo. Jde o velmi složitý, podmáčený terén, kdy jsme museli vést stavbu také pod železnicí. Je to oblíbená trasa, po které míří naši cyklisté dál do Beskyd, ale také mnozí tudy dojíždějí do práce,“ uvedl starosta Vít Slováček.

Stavba začala už na konci loňského léta, záhy se však práce zastavily. Během podzimu se totiž v prostoru vytvořily mokřady, kvůli nimž bylo nezbytné projekt pozměnit. „Realizaci stavby komplikovalo zjištění, které přinesly výkopové práce, že podloží je značně podmáčené, a tudíž projektantem navržená sanace podloží v hloubce 60 až 90 centimetrů je nedostatečná, což bylo doloženo zkouškami únosnosti podloží. Zhotovitel poté provedl referenční vzorek sanace do hloubky jednoho metru s použitím geotextílie. Na tomto vzorku byla znovu provedena zkouška únosnosti podloží, kdy výsledky vyhověly potřebným parametrům,“ vysvětlila mluvčí města Dorota Havlíková. Cyklostezka se tím zdržela o několik měsíců.

I když město na projekt získalo peníze z fondů Evropské unie, s náklady navíc se nepočítalo a Český Těšín tak musel vícepráce spojené se sanací podloží ve výši 1,3 milionu korun uhradit ze svého. „Pro nás šlo o tak zásadní a prioritní projekt, že jsme jej chtěli dokončit i za cenu zvýšených nákladů pro město,“ řekl Třineckému hutníku už dříve starosta Slováček.

Jaký plán připravuje Český Těšín pro cyklisty, si přečtěte už v zítřejším vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu