Miniaturowa wieża w Czeskim Cieszynie

Do najciekawszych zabytków Cieszyna należy bezsprzecznie Wieża Piastowska na Górze Zamkowej. Po czeskiej stronie granicy można zobaczyć jej miniaturę.

Miniatura Wieży Piastowskiej znajduje się w Parku Sikory w Czeskim Cieszynie. Foto: EŚ

Wieża Piastowska została przez książąt cieszyńskich z dynastii Piastów w XIV wieku. Ma 24 metry wysokości i na pewno warto wspiąć się po stromych schodach na jej szczyt, skąd możemy podziwiać wspaniały widok na Beskidy od Bielska aż po Frydek z jednej strony, z drugiej zaś aż na górny Śląsk. To jedna z dominant Wzgórza, a zarazem symbol miasta.

W tych dniach, w czasie częściowego zamknięcia granic z powodu koronawirusa, zabytek jest dla nas niedostępny, jednak można go podziwiać przynajmniej w miniaturowej wersji. Wystarczy przespacerować się do czeskocieszyńskiego parku Adama Sikory.

Tu znajdowało się dawniej kilka pomników, z których zachowała się wyłącznie replika Wieży Piastowskiej. Na tabliczce umieszczonej koło pomnika można przeczytać krótki tekst w trzech językach: czeskim, polskim i angielskim.

Miniaturę o wysokości około 2,5 metra wykonała młodzież szkolna w 1913 roku według projektu architekta Wiktora Holczaka z Doubravy. Za materiał budowlany posłużyły otoczaki z pobliskiego koryta Olzy. Za wzór posłużyła Wieża Piastowska znajdująca się na Wzgórzu Zamkowym. Prawie stuletnia makieta uległa już rozkładowi i dlatego została podczas rewitalizacji parku całkowicie odnowiona.

Další zprávy z regionu