Své lezecké dovednosti hasiči procvičovali na Goduli

Zabezpečit hranu, natáhnout lanovou cestu, slanit ke zraněnému a navázat ho v nosítkách na lano. Tyto úkony procvičoval tým Hasičského záchranného sboru Třineckých železáren (HZS TŽ) v bývalém lomu na Goduli.

Vytáhnout stokilogramovou zátěž po mokré skále je pěkný oříšek. Foto: mc

O tom, že hasičská výstroj není pro skalní lezení ideální, se hasiči přesvědčili hned při nástupu do ní. Neulehčovalo jim to ani počasí, skála byla mokrá a kluzká. Část týmu zabezpečuje hranu  lanovým zábradlím nataženým mezi stromy nad skálou. Můžou se tak „cvaknout“ do lana a volně se pohybovat po celé hraně. Případné klopýtnutí tak nedopadne fatálně.

„Naším dnešním cílem je natažení lanové cesty, která funguje na podobném principu jako ferata, díky čemuž se po skále může pohybovat více hasičů najednou. Je ale třeba pamatovat, že mezi dvěma kotvícími body může být pouze jeden z nich,“ říká Jakub Lasota z HZS TŽ.

Tímto způsobem slaňování se záchranná akce urychluje. U nácviku však čas nehraje hlavní roli.  Hasiči mají prostor na diskuzi a polemiku. O postupech rozhodují společně. Přínosné je i zjistit, že jejich představa není ta nejlepší.

„U ostrého zásahu má hlavní slovo velitel zásahu, který rozdává úkoly, tak aby vše proběhlo co nejrychleji. My k tomu dnes přistoupíme jinak, chceme, aby se každý z nás zapojil do všech dílčích úkonů a nejenom do toho svého,“ zdůrazňuje Jakub Lasota.

Po natažení lanové cesty hasiči slaňují k cvičné figuríně vážící devadesát kilogramů. Tu zabezpečují na nosítkách, které vážou na lano. Čekají na povel „pullmana“ stojícího pod hranou skály.

Velmi důležitá je dobrá koordinace, zraněného je třeba posouvat nahoru rovnoměrně a co nejplynuleji. Zní to jednoduše, ale celkem s pomocí kladkostroje táhnou zhruba stokilogramovou zátěž.

„Dnešní výcvik hodnotím kladně, jsem rád, že jsme se dostali do terénu a procvičili si nestandardní akci. V rámci železáren máme tyto postupy jasně dané. Výcvikem na skále však posouváme své dovednosti a učíme se být o krok napřed, což je při záchranných akcích velmi důležité,“ hodnotí šéf výcviku.

Impulzem pro výcvik na Goduli bylo loňské školení v unikátním lezeckém polygonu ve Velkém Poříčí. Část werkové jednotky se tam zdokonalovala v záchraně ve výškách a nad volnou hloubkou. Hasiči si vyzkoušeli zásahy v různém terénu, dokonce i v jeskyni.

„Zažili jsme simulace nejrůznějších zásahů, u kterých je třeba postupovat týmově a kreativně, což nám hodně dalo. Tým školitelů nám ukázal směr, kterým se vydat. Proto jsme mezi jinými zjednodušili naše lezecké vybavení. Nabídka je sice široká, čím méně typů budeme používat, tím méně zmatku může nastat,“ míní Jakub Lasota.

Podobných akcí chce HZS TŽ organizovat více, v posledních letech jej absolvovali pouze jednou, ve spolupráci ze státními hasiči.

Další zprávy z regionu