„Vakcína proti covidu-19 není žádnou novinkou“

Aleš Hozák z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity se vakcinací zabývá mnoho let. Není proto divu, že ho očkovací látky proti covidu-19 více než zajímají.

Ilustrační foto: Nemocnice Třinec

Mezi mnohými panují obavy z toho, že vakcína proti covidu-19 vznikla až podezřele rychle a není odzkoušená. Hovoří o pokusech na lidech. Co na to říkáte?
Říkám jen to, že je to samozřejmě nepravda. Očkovací látky, které se u nás pro ochranu proti covidu-19 používají, patří k tzv. vakcínám třetí generace a technologie k jejich výrobě se vyvíjejí už přes dvacet let. Nejde tedy o žádnou novinku.

Navíc je třeba zdůraznit, že než se vakcína začne používat, tak ve svém vývoji musí projít třemi klinickými testy, kdy ve třetím je testována na tisících osob. Konkrétně vakcína firem BioNTech/Pfizer byla ve třetí fázi testována na 40 000 osob. Po těchto testech pak musí vakcíny projít i velice přísným schvalovacím procesem. Ten má na starost Evropská agentura pro léčivé přípravky. Pokud jím vakcína projde, měla by být pro člověka bezpečná. I po schválení lékovou agenturou jsou její účinky nadále sledovány.

Aleš Hozák. Foto: archiv

Hrozí, že by mohla mít vakcína nějaké vážné vedlejší účinky, nebo dokonce způsobit samotnou chorobu, proti které je cílená?
V současné době se už dá říct, že byly naočkovány miliony lidí, a já jsem nezaznamenal žádný případ nějakých neočekávaných nežádoucích účinků. Ani o tom, že by někdo přímo zemřel v souvislosti s očkováním, zatím nevím. Samozřejmě, v první řadě se očkují lidé starší osmdesáti let a v této věkové hranici lidé umírají na spoustu nemocí. Mohlo se tak stát, že nějaký senior se šel nechat očkovat a za dva dny nato zemřel. Ale vakcína rozhodně nebyla důvodem úmrtí.

K té druhé otázce. Je naprosto nemožné, aby očkování vyvolalo onemocnění covid-19. A to z prostého důvodu. Očkovací látky totiž neobsahují virus a už vůbec ne živý virus. Mají pouze genetickou informaci o viru. Proto je vyloučené, že by látka, která se do člověka vpraví, vyvolala nemoc. Nejde to.

Jak vlastně fungují vakcíny proti covid.19?
Jde o poměrně složitý proces, ale zjednodušeně řečeno, mRNA vakcína je nosič informace s pokynem pro buňky, aby vyrobily kousek virového S proteinu, který je jedinečný pro virus SARS-CoV-2. Protože se vyrobí jen část S proteinu, nemůže očkované osobě uškodit, ale i tato malá část S proteinu je schopna vyvolat u očkovaného nejen tvorbu protilátek proti covidu-19, ale i indukovat komplexní imunitní odpověď a tím chránit očkovaného před onemocněním covid-19. Když se pak člověk po vakcinaci s virem potká, je na něj připravený. Má hladinu protilátek, které organismus před virem ochrání, i imunitní systém připravený k dalšímu zásahu.

Když se tedy člověk nechá naočkovat, má jistotu, že neonemocní?
Víte, neexistuje vakcína, která ochrání všechny na sto procent. Například ale výrobci z firem BioNTech/Pfizer deklarují, že jejich vakcína má účinnost 95 %. To znamená, že účinkuje u 95 lidí ze sta.

Jak velké procento populace se musí naočkovat, aby to mělo cenu?
Zpočátku byl předpoklad, že bude stačit šedesát procent. Tím ale, že vznikají různé mutace viru s rychlejším šířením, se toto číslo navýšilo na 70 procent. Jen tak pro srovnání, aby bylo účinné očkování proti spalničkám a nebyly epidemie, musí být naočkováno minimálně 95 procent dětí.

Postačí jen jedna dávka vakcíny, nebo se musí jít i na přeočkování?
V zásadě je třeba respektovat doporučení výrobce vakcíny. Většina vakcín proti covidu-19 má dvoudávkové očkovací schéma. Doba mezi dávkami se může třeba lehce protáhnout, ale vždy je nutné si dojít i pro tu druhou dávku, aby bylo dosaženo maximální ochrany. U vakcíny firem BioNTech/Pfizer maximální ochrana nastupuje týden po druhé dávce.

Jsou nějaké skupiny lidí, které se vakcinaci musí vyhnout? Myslím tím osoby s nějakým onemocněním?
V současné době nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti vakcín proti nemoci covid-19 u osob s autoimunitními chorobami. Naši odborníci na vakcinologii, imunologii a alergologii se shodují v tom, že i lidé s řadou autoimunitních onemocnění se očkovat mohou.

Pokud někdo trpí vícečetnými alergiemi nebo měl v minulosti anafylaktický šok, měl by se poradit s alergologem. Co se týká těžké alergické reakce po očkování, tak ta se může velice vzácně vyskytnout u všech známých vakcín.

Na to jsou ale všechny ordinace, ve kterých k očkování dochází, vybavené a připravené okamžitě pomoct. Je proto nutné po očkování třicet minut počkat v čekárně u lékaře, protože k tomu šoku dochází záhy po aplikaci očkovací látky do těla. To platí pro všechny vakcíny, nejen proti covidu-19. Pokud někdo váhá s očkováním, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, měl by se poradit se svým praktickým nebo odborným lékařem.

Sice se proti covidu-19 očkuje poměrně krátce, ale jsou už známé nějaké nežádoucí reakce?
Po každém očkování, myslím tím i proti jiným nemocem, se vyskytují očekávané nežádoucí reakce, a tak je tomu i u vakcín proti covidu-19. Mezi nejčastější nežádoucí účinky u vakcín, které jsou momentálně k dispozici, patří bolest a zduření v místě vpichu, únava či bolest hlavy. Reakce se objevují jen u některých osob a většinou do několika dní odezní.

Myslíte, že se postupem času začnou očkovat i děti?
Pro děti zatím vakcíny schváleny nejsou. Očkovací látky, které jsou u nás k dispozici, jsou pro lidi starší 16 nebo 18 let. Je běžnou praxí, že při vývoji vakcín se nejprve provádí klinické testy na vakcíny pro dospělé a až následně potom i pro děti. Lze tedy očekávat, že s postupem času se začnou dělat velké klinické studie vakcín i pro ně.

Stejně tak se asi bude vyvíjet i samotné testování na covid-19 a objeví se příjemnější metody na odběr materiálu pro laboratorní vyšetření. Už v současné době se začíná u nás dělat vyšetření ze slin.

Když bude proočkovaná populace, může covid-19 zmizet úplně?
To je nyní asi nemožné predikovat, ale myslím si, že nezmizí. Víme, že byl zaznamenán přenos na zvířata, ale jejich úloha jako rezervoáru a možnost zpětného šíření na člověka se zatím příliš nepředpokládají, je nutno vyčkat na další studie.

Dovolím si ještě jednu osobní otázku, co vy a očkování?
Samozřejmě se očkovat nechám, až přijde čas.

Další zprávy z regionu