Domácí násilí – Týrání osoby žijící ve společném obydlí

V dnešním článku si přiblížíme skutkovou podstatu trestného činu – týrání osoby žijící ve společném obydlí, a to na podkladě nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu (Usnesení sp. zn. 7 Tdo 79/2021 – zločin týrání manželky).

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí se dopustí ten, kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí. Za to mu hrozí v základní sazbě trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta.

Pod pojmem týrání je nutno si představit zlé nakládání s osobou blízkou nebo jinou osobou žijící s pachatelem ve společném obydlí, které se vyznačuje vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké příkoří. Není nutné, aby u týrané osoby vznikly nějaké následky na zdraví v podobě zranění či jiné obdobné újmy.

Z odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu vyplývá, že pro určení vyššího stupně hrubosti a bezcitnosti je v závislosti na konkrétních okolnostech podstatná povaha, návaznost, četnost, opakování a stupňování jednání, jakož i charakter vzájemného vztahu pachatele a týrané osoby. Pro týrání je charakteristické, že jeden z partnerů se trvale ocitá v roli ohrožené osoby a druhý zastává roli agresora. Je rovněž příznačné, že týraná osoba jednání pachatele snáší, není schopna klást mu odpor, pasivně se mu podřizuje, bezradně před ním ustupuje a v podstatě není s to na něj adekvátně reagovat. Za relevantní pro naplnění znaku týrání je možno považovat fyzické násilí, psychické násilí, sexuální násilí, ekonomický útisk a vyvolání stavu sociální izolace.

Nejvyšší soud se v daném rozhodnutí musel též vypořádat s námitkou obviněného v otázce genderové nevyváženosti obsazení senátu soudu. K této Nejvyšší soud konstatoval, že „ačkoli obviněný může subjektivně vnímat úkorně, že ve všech stadiích trestního řízení a na obou stupních soudní soustavy v jeho kauze rozhodovaly výlučně ženy, je třeba říci, že výslovná zákonná povinnost obsazovat genderově vyvážené senáty soudů neexistuje, a zajištění genderově rovnoměrně vyváženého složení orgánů činných v trestním řízení není kritériem spravedlivého procesu“.

Případy domácího násilí bohužel nejsou ojedinělé, ba naopak. Jedním ze základních předpokladů vedoucích k jejich odhalení je to, že se oběti domácího násilí se situací v domácnosti někomu svěří. To je však pro ně zároveň ta nejtěžší pasáž. Více k domácímu násilí např. na internetových stránkách www.domacinasili.cz.

Další zprávy z regionu