Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí – I. část

Mnoho lidí vyráží automobilem do zahraničí, a to především na dovolenou nebo za nákupy. Při cestě se však mohou snadno stát účastníkem dopravní nehody. Účelem tohoto článku je seznámit čtenáře s tím, jak se v dané situaci zachovat.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V zahraničí, stejně jako v České republice, je nutné mít platné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, případně havarijní pojištění. Pokud nemáte uzavřené celoroční havarijní pojištění, je možné si jej sjednat i na dobu pobytu v cizině. Před cestou je pak vhodné zjistit, na co se vaše pojištění vztahuje, a v této souvislosti se případně připojistit.

Jestliže dojde k dopravní nehodě, je nezbytné neprodleně zastavit vozidlo a zapnout výstražná světla. Před vystoupením z vozidla si oblečte reflexní vestu, která je v řadě států povinná (např. v Rakousku pro všechny členy posádky), zabezpečte místo dopravní nehody a umístěte na silnici výstražný trojúhelník v dostatečné vzdálenosti za vozidlem. V případě zranění je nutné poskytnout první pomoc a využít jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Na stejné lince se dovoláte i policii, kterou je v některých zemích třeba volat i u drobné dopravní nehody (například v Polsku nebo v Maďarsku). Upozorňujeme však na to, že samotné přivolání či nepřivolání policie se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo. V řadě zemí jsou policií vyšetřovány pouze určité typy dopravních nehod, při nichž např. dojde k újmě na zdraví nebo k rozsáhlým materiálním škodám. Policii však doporučujeme zavolat vždy, pokud ostatní účastníci dopravní nehody odmítají spolupracovat nebo se s nimi nemůžete domluvit.

Pokud na místo dopravní nehody policie dorazí a dopravní nehodu šetří, měli byste podepsat policejní protokol pouze tehdy, pokud s jeho obsahem plně souhlasíte. V opačném případě doporučujeme do protokolu zahrnout vaše vlastní stanovisko. I v zahraničí můžete psát v češtině a v případě, že vás bude policie vyslýchat, máte dokonce právo na tlumočníka. V této souvislosti rovněž doporučujeme, abyste si zapsali státní poznávací (registrační) značky, VIN kódy, značky a typy zúčastněných vozidel a dále jména, příjmení a bydliště jejich řidičů, jména, příjmení a bydliště/sídla jejich vlastníků a údaje o pojištění (číslo a platnost zelené karty, číslo pojistné smlouvy a název pojistitele). Poznamenejte si také jména a adresy případných svědků.

V příštím vydání se zaměříme na záznam o dopravní nehodě a vyřízení pojistné události.

Další zprávy z regionu