Koupě kradeného vozidla

V dnešním článku upozorníme na situaci, která může citelně zasáhnout kupujícího při koupi vozidla z „druhé ruky“. Kupující totiž může při koupi ojetého vozidla opomenout zjištění podstatné skutečnosti, a to, zdali vysněné vozidlo není kradené, resp. nepochází z trestné činnosti. Tato jeho chyba může vést, za jistých okolností, až ke spáchání trestného činu.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Trestní zákoník zná skutkovou podstatu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, kdy mj. ten, kdo z nedbalosti ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc větší hodnoty (nejméně 100.000,- Kč), která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Na velmi zjednodušeném příkladu, dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (8 Tdo 667/2020), můžeme uvést, jak se člověk do problému s literou zákona může vůbec dostat. Předně, nejde o případ koupě vozidla u autorizovaných prodejců a autobazarů, neboť tito jsou zpravidla vybaveni doklady, kterými jsou schopni prokázat způsob nabytí a původ vozidla. Naopak, v posuzovaném případě šlo totiž o koupi vozidla pro manželku obviněného tzv. po známosti. Obviněný v dané věci s příslušným vlastníkem o koupi vozidla vůbec nejednal, fakticky přebíral předmětné vozidlo od jiné osoby – prostředníka, který nedisponoval jakýmkoli zmocněním. Přesto obviněný tomuto prostředníkovi osobně předal 450.000 Kč v hotovosti, aniž by si nechal vystavit doklad. Odhadovaná hodnota vozidla (Range Rover Evoque) však byla v částce ve výši 700-900.000,- Kč. Svou roli zde hrálo také to, že obviněný působil jako vedoucí odboru dopravy (Mladá Boleslav) a již dříve pomáhal danému prostředníkovi s registrací vozidel. Bylo tak dovozeno, že obviněný se choval způsobem, při němž nevěnoval patřičnou pozornost původu vozidla, přičemž z pohledu zavinění se jednalo o tzv. nevědomou nedbalost. Přestože obviněný přímo nevěděl o nelegálním původu vozidla, měl a mohl vědět (dle okolností případu – výše uvedené nestandardní okolnosti prodeje, spolu s osobními poměry obviněného), že vozidlo, které koupil, pochází z krádeže. Dopustil se tak trestného činu.

S ohledem na výše uvedené lze při koupi ojetého vozidla doporučit, aby kupující koupi především neuspěchal, provedl důkladnou kontrolu technického stavu vozidla, vyžádal si co možná nejpodrobnější informace o jeho původu a dodržel potřebnou míru opatrnosti.

Další zprávy z regionu