Kyberprostor – sdělení díla veřejnosti

V dnešním článku se budeme věnovat problematice zveřejnění digitálního obsahu (pořady, seriály, filmy, fotky apod.) prostřednictvím hypertextových či embeddovaných odkazů na internetových stránkách, a to ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR („NS“), potažmo Soudního dvora Evropské unie („SDEU“).

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V případě posuzovaném NS pachatel vytvořil internetovou stránku, na které byly umístěny tzv. embeddované odkazy (v zásadě se jedná o odkaz na digitální obsah, který je dostupný na jiných internetových stránkách, přičemž tento odkaz umožňuje zpřístupnit obsah přímo na internetové stránce provozovatele, bez nutnosti přechodu na jinou internetovou stránku), které umožnovaly sledování jinak placených televizních stanic. Navíc, tyto své internetové stránky propagoval na sociální síti, přičemž za poplatek ve výši 50,- Kč uživatelům „zpřístupňoval“ toto televizní vysílání.

Pachatel se hájil tím, že o porušení autorských práv nevěděl, jelikož na jeho internetových stránkách jsou umístěny pouze odkazy na internetové stránky, nikoliv obsah v podobě samotného televizního vysílání. Navíc internetové stránky s televizním obsahem jsou volně přístupné veřejnosti a tento obsah ani není nelegální.

Obrana pachatele však narazila na judikaturu NS i SDEU (viz C-348/13, C-160/2015). Z této judikatury lze v zásadě vyvodit, že hypertextový, či embeddovaný odkaz, který vede na internetové stránky s digitálním obsahem, resp. chráněným dílem dostupným široké veřejnosti, může na své internetové stránky umístit kdokoli. Pokud však tyto odkazy mají za cíl zpřístupnit obsah, který je na předmětných internetových stránkách dostupný pouze omezenému okruhu uživatelů (např. předplatitelů), pak už se jedná o vědomý protiprávní zásah do autorského práva.

V takovémto protiprávním jednání lze spatřovat např. trestný čin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Pachatel totiž tímto postupem vytváří novou skupinu uživatelů, která by při standardním chodu věcí byla povinna zaplatit televizní poplatek, popř. jinou platbu. Důležitou roli hraje i skutečnost, zda takovéto umístění odkazu bylo činěno za účelem dosažení zisku (např. z reklamy apod.), či nikoli. Provozovatelé takovýchto webů se pak vždy pohybují na samotné hraně legálního/nelegálního poskytování digitálního obsahu.

Další zprávy z regionu