Limit náhrady škody na vnesených věcech

Mnozí z nás si část dovolené vybírají v zimě a tráví ji aktivně na horách. A právě s ubytováním v různých horských chatách je často spojeno penzum věcí a vybavení, které jsou zpravidla do ubytovacích objektů vneseny a řešení jejich případné ztráty pak představuje nepříjemnou záležitost.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Zákon stanoví, že požádá-li o to ubytovaný, ubytovatel od něho převezme do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Pojem „jiné cennosti“ není v zákoně vymezen (mohou to být například šeky, starožitnosti apod.). Nejvyšší soud ČR se v nedávné době tímto pojmem zabýval ve vztahu k náhradě škody za odcizení horských kol (dle starého občanského zákoníku totiž ubytovatel odpovídal za škodu na vnesených věcech, pokud se jednalo o klenoty, peníze, a jiné cennosti do výše limitu 5.000, – Kč; nově jde o stonásobek ceny ubytování za jeden den u všech vnesených věcí).

Soud řešil situaci, kdy si hosté ubytovacího zařízení umístěného v horské oblasti chtěli odložit horská kola vysoké hodnoty přímo do budovy ubytovacího zařízení, avšak provozovatel jim určil, aby si je uložili v uzamykatelné dřevěné kůlně, která byla umístěna ve venkovním prostoru vedle ubytovny. Kola byla hostům odcizena a ti se domáhali náhrady škody ve výši odpovídající jejich hodnotě. Provozovatel se ale bránil tím, že kola představují jinou cennost, a tím pádem se na ně uplatní limit ve výši 5.000, – Kč.

Soud však byl jiného názoru, když uvedl, že horská kola byla vnesena do prostor ubytovacího zařízení v horském městě, kde je v letní sezóně zcela běžné, že ubytovaní hosté používají kola nejrůznějšího charakteru a vybavení. Přestože tito hosté byli vybaveni horskými koly téměř profesionální úrovně a jejich cena přesahovala cenu obvyklého vybavení, jejich hodnota nebyla nepřiměřeně vysoká vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení i prostředí. Provozovatel se tak v tomto případě nemohl bránit limitem 5.000,-Kč a odpovídal za škodu v plném rozsahu (odhad ceny horského kola – cca 63.000, – Kč).

Přestože je dnes již limit náhrady škody na vnesených věcech vyšší, lze z výše uvedeného dovodit, že hosté ubytovacího zařízení mají větší šanci na úspěch při uplatnění náhrady škody v plném rozsahu. Je totiž nutno bedlivě posuzovat hodnotu vybavení, jeho charakter a obvyklé užití oproti způsobu uskladnění, místu či charakteru ubytování. Obdobná situace pak může například nastat při odcizení lyží, snowboardů či jiného vybavení.

Další zprávy z regionu