Může jet cyklista po silnici, když je k dispozici stezka pro chodce a cyklisty?

V praxi se často můžeme setkat se situací, kdy cyklisté ke své jízdě nevyužijí cyklostezku, třebaže jim je plně k dispozici, a namísto toho raději volí jízdu po silnici. V této souvislosti se nabízí otázka, zda má na takovýto způsob jízdy cyklista právo, nebo zda musí využít cyklostezku, pokud ji využít může.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Touto otázkou se zaobíral Nejvyšší správní soud ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 21. prosince 2023 ve věci sp. zn. 4 As 102/2023, kde řešil případ cyklisty, jenž dostal pokutu za jízdu po silnici namísto po stezce určené pro chodce a cyklisty.

Podle Nejvyššího správního soudu je důležité, aby měl cyklista možnost volby, zda použije stezku pro chodce a cyklisty, nebo pozemní komunikaci spolu s dalšími řidiči podle místních podmínek. Cyklista tak není povinen za všech okolností užívat stezky pro chodce a cyklisty, i když jsou takové stezky označeny příslušnými dopravními značkami. Tato povinnost nevyplývá z § 57 odst. 6 zákona o silničním provozu, který upravuje vzájemná práva a povinnosti cyklistů a chodců na takových stezkách.

Nejvyšší správní soud pak upozornil zejména na to, že cyklisté jsou považováni za plnohodnotné účastníky silničního provozu, nikoli pouze za účastníky trpěné, které je třeba pokud možno z pozemních komunikací vypudit. To znamená, že mají právo užívat běžné pozemní komunikace, pokud nejsou označeny značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“. Dále Nejvyšší správní soud v této souvislosti zdůraznil, že ochrana cyklistů jako zranitelných účastníků silničního provozu musí být zajištěna především vzájemnou ohleduplností mezi řidiči motorových vozidel a cyklisty. To zahrnuje zejména dodržování bezpečného odstupu při předjíždění cyklistů, jak je stanoveno v § 17 odst. 6 zákona o silničním provozu.

Konečně pak Nejvyšší správní soud poukázal na skutečnost, že i stezky pro chodce a cyklisty mají svá rizika, zejména kvůli většímu počtu chodců, kteří se mohou na těchto stezkách vyskytovat, a s tím související možností kolize. Z tohoto důvodu je rozumné, aby měli cyklisté možnost volby podle místních podmínek, stavu komunikace, frekvence provozu, rychlosti jízdy a dalších faktorů, zda použijí stezku pro chodce a cyklisty, nebo pozemní komunikaci.

Uvedené rozhodnutí tak přináší důležité právní poznatky jak pro cyklisty, tak pro řidiče a úředníky zajišťující bezpečnost silničního provozu či pro zákonodárce, kteří chtějí vytvořit rovnováhu mezi bezpečností a svobodou pohybu pro všechny účastníky silničního provozu.

Další zprávy z regionu