Novinky ve spotřebitelských vztazích – část I.

Dne 6. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., který novelizoval občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele a zapracovává vybrané směrnice Evropské unie a obecně modernizuje a zpřehledňuje zákonnou úpravu v oblasti spotřebitelských vztahů.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Na úvod připomínáme, co vlastně pojem spotřebitel znamená a v jakých situacích se Vás tak mohou tyto změny dotknout. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba (člověk), která nejedná v rámci svého podnikání nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebiteli tak nebudou například živnostníci v případech, kdy uzavírají smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti. Nikdy jimi nebudou např. ani obchodní společnosti. Na druhé straně spotřebitelských vztahů pak naopak figuruje podnikatel – o spotřebitelské smlouvy se tak nejedná v případech, kdy je smlouva uzavírána mezi dvěma nepodnikateli. I zde však existují výjimky, a tak např. i nepodnikající osoby, které např. prodávají své vlastní živočišné nebo rostlinné výrobky či lesní plodiny, tím (prodejem) uzavírají spotřebitelské smlouvy. Obecně lze také říci, že dozor nad dodržováním spotřebitelského práva vykonává v první řadě Česká obchodní inspekce.

V případě, že budete mít o správném dodržování zákona v této oblasti pochybnosti, bude to nejspíše právě ona, kdo se bude daným problémem zaobírat. Spotřebitel má navíc ze zákona právo k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kdy orgánem, který by takový spor řešil, bude opět ve většině případů Česká obchodní inspekce. Novela také nově výslovně utvrzuje také některé již dřívější právní závěry, které však v zákoně nebyly výslovně zakotveny. Nově tak kupříkladu zákon vymezuje, že pro uplatnění příslušných ustanovení o spotřebitelských smlouvách není podstatné ani to, zda se jedná o úplatné, či bezúplatné poskytování služeb a výrobků. Poměrně podstatné novinky se objevují například v oblasti smluv uzavíraných po telefonu a prostřednictvím internetu.

Transparentnější by také měly být recenze uveřejňované na internetových stránkách nebo proces zlevňování zboží. Poněkud problematičtější se stává nová úprava reklamací, a to zejména v druhém roce od převzetí věci. Naprostá většina spotřebitelských smluv uzavřených před dnem 6. 1. 2023 se však novou právní úpravou řídit nebude a novela se tak bude zpravidla týkat až smluv uzavřených dne 6. 1. 2023 a později. Výše nastíněné změny si v příštích třech týdnech představíme podrobněji.

Další zprávy z regionu