Ověřování pravosti elektronického podpisu – e-legalizace

Právní předpisy mohou podmiňovat platnost určitých právních jednání dodržením konkrétní formy, a to formy písemné, písemné s úředně ověřenými podpisy nebo formy veřejné listiny. Písemná forma s úředně ověřenými podpisy je vyžadována např. při převodu nemovitosti.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V dnešní době je pro jednající často komfortnější provést právní jednání elektronickou cestou. Je to však realizovatelné i v případě, že je právními předpisy požadováno dodržení písemné formy s úředně ověřenými podpisy? Od prvního července roku 2022 to možné je. Od tohoto data nabyly účinnosti novelizace zákonů, které to umožňují.

Aktuálně máme na výběr ze tří možností úředního ověření elektronického podpisu, které bude realizovat požadavek dodržení formy písemné s úředně ověřenými podpisy.

První možností je ověření podpisem osoby oprávněné k ověřování pravosti podpisu. Těmito osobami jsou notáři a pověřené osoby v kontaktních místech veřejné správy (tzv. CZECH POINT). Advokáti taktéž mohou ověřit pravost elektronického podpisu před nimi jednající osoby, a to v podobě prohlášení o pravosti podpisu. V případě ověření podpisu pověřenou osobou v CZECH POINT je proces podobný klasickému úřednímu ověření podpisu s tím, že žadatel musí nejprve zaslat elektronicky podepsaný dokument ve formátu .pdf/a do Úschovny Czech POINT (tzn. do datového úložiště) a následně se dostavit na pobočku CZECH POINT k ověření totožnosti. V případě ověření elektronického podpisu notářem je proces snazší, jelikož postačí zaslat elektronicky podepsaný dokument ve formátu .pdf/a na e-mailovou adresu notáře anebo do jeho datové schránky.

Dále je k dispozici možnost ověření pravosti elektronického podpisu záznamem informačního systému veřejné správy. Toto je možné zejména v případě, kdy elektronický dokument byl opatřen podpisem při použití občanského průkazu s čipem (eObčanka) nebo služby mojeID provozované sdružením CZ.NIC.

Třetí možností je podepsání elektronického dokumentu tzv. uznávaným elektronickým podpisem, ale pouze v případě, kdy na základě tohoto podpisu je možno ověřit, dle údajů obsažených v základním registru obyvatel nebo portálu veřejné správy, že daný elektronický podpis patří podepisujícímu.

Další zprávy z regionu