Rodičovský plán jako prostředek usnadnění dohody rodičů

Dnes si představíme další možnost, jak vyhrocený manželský konflikt nepřenášet do oblasti péče o nezletilé dítě. Rodiče by měli mít neustále na paměti, že nezletilé dítě nemůže nést břímě odpovědnosti za jejich vzájemné neshody, nemůže být obětí neschopnosti rodičů se dohodnout na realizaci rodičovské odpovědnosti a nemůže být vystavováno opakujícím se traumatickým zážitkům plynoucím z rozkolu vztahu rodičů, nota bene, když tito nejsou schopni mírnit své vášně s ohledem na nezletilé dítě, které je darem jejich dřívějšího milovaného a spokojeného soužití.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Hlavní hnací silou rozhodování rodičů by tudíž měla být snaha docílit dohody ve věci péče o nezletilé dítě. Tuto by měli učinit již před samotným jednáním u orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), přičemž pak by již měli řešit pouze drobné nuance. Řešením, resp. návodnou pomůckou v situaci, kdy rodiče jsou zprvu zcela zatvrzelí ve věci péče o nezletilé dítě, bez schopnosti vzájemné komunikace, by mohlo být vyplnění tzv. rodičovského plánu. Rodičovský plán zpravidla tvoří několikastránkový „dotazník“, ve kterém jsou řešeny jednotlivé životní situace v oblasti péče o nezletilé děti, jako např. bydlení dítěte, školní docházka, zájmové aktivity, péče o zdravotní stav, správa financí a další otázky, a to od základní komunikace rodičů, po řešení specifických záležitosti v období vývoje nezletilého dítěte.

Každý z rodičů tak může samostatně vyplnit tento rodičovský plán, bez emocí a zbytečného hašteření s rodičem druhým. Poté dojde k jejich porovnání např. před OSPODem a rodiče mohou najednou dojít ke zjištěním, že jejich názory týkající se péče o nezletilé dítě, včetně budoucího uspořádání vztahů nejsou tak odlišné, jak se zprvu zdálo, a že se v mnohém shodují. Poté již zbývá odstranit poslední „třecí plochy“ a uzavření oboustranně přijatelné dohody je nasnadě.

Rodičovský plán je jedním z výsledků aplikace tzv. Cochemské praxe, která má zejména za cíl co nejrychlejší vyřešení sporu rodičů o nezletilé dítě, preferenci dohody rodičů před autoritativním rozhodováním soudů (rodiče jsou ti hlavní, kteří mají rozhodovat o budoucnosti nezletilých dětí), to vše za velmi úzké a efektivní spolupráce jednotlivých institucí a oborů činností, a to od soudu, přes OSPOD, po odborníky z oblasti sociální, psychologie a dalších. Cochemská praxe není standardem, avšak začíná se velmi pomalu prosazovat. Průkopníkem je v tomto směru Okresní soud v Novém Jičíně.

Další zprávy z regionu