Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem

Účelem dnešního obecnějšího článku je informování čtenářů o existenci soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem a s nimi spojenými specifiky.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Právní řád, jakožto souhrn pravidel chování, která byla vytvořena státem, je projevem suverenity státu a v důsledku toho se jeho působení v zásadě omezuje na území daného státu. Stejně tak soudy, jakožto orgány státu, disponují svou pravomocí, spočívající v poskytování ochrany právům, v zásadě v rámci území daného státu.

Dnešní globalizovaný svět, volný pohyb osob, zboží, služeb v Evropské unii, internet a další faktory mají za následek, že stále více se i v rámci běžného života dostáváme do styku s osobami z jiných států – občany zemí EU, zemí mimo EU či zahraničními právnickými osobami. Právě onen přeshraniční aspekt nazýváme tzv. mezinárodním prvkem. Může spočívat například v jiné státní příslušnosti, častěji v bydlišti nacházejícím se v jiném státě, poloze nemovitosti v zahraničí, místě, kde došlo k určité skutečnosti, nacházející se v zahraničí, atd. Právní úpravu těchto právních vztahů navíc nalezneme i v předpisech EU a mezinárodních smlouvách.

V důsledku výše uvedeného tak často může dojít k dále uvedeným dopadům, které mohou být pro většinu osob celkem překvapivé. Jedním z projevů přítomnosti mezinárodního prvku je, že právní vztahy a z nich vyplývající práva a povinnosti se nemusí vždy řídit českým právem, např. v případě koupě zboží v Polsku by se kupní smlouva řídila polským právem. Další překvapení může nastat ve chvíli, kdy budeme chtít soudně uplatnit svá práva nebo vůči nám někdo uplatní ta svá, avšak soudem, který bude příslušný k těmto řízením, nebude český soud, ale např. v případě dopravní nehody v zahraničí, soud ve státě, kde k nehodě došlo či v případě poškozeného účastníka s bydlištěm v jiném státě než ČR – soud státu kde má tato osoba bydliště.

Výše uvedené dopady se mohou objevit prakticky v jakékoli oblasti soukromého života – koupě zboží, uzavření manželství, rozvod, dědění, atd. Při uzavírání smluv máme často v našich rukou možnost ovlivnit místo řešení případných sporů a právní řád, kterým se smlouva bude řídit. Klíčové je tuto eventualitu včas odhalit a podniknout příslušné kroky, případně si nechat poradit od osoby znalé této problematiky.

Další zprávy z regionu