Útoky v kyberprostoru – phishing

Dnes se budeme opět věnovat tématu útoků v kyberprostoru, které jsou v současnosti na vzestupu, přičemž s rozvojem informačních technologií jsou stále propracovanější, a tím i nebezpečnější.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Velmi frekventovaným útokem, jenž většinou cílí na uživatele internetového bankovnictví, je tzv. „phishing“ (překládáno někdy jako „rybaření“). Podstatou takovéhoto útoku je zaslání podvodného e-mailu či sms, které mají vyvolat dojem, že je zasílá instituce, s níž má uživatel uzavřen smluvní vztah, např. banka, pojišťovna. V tomto e-mailu či sms se pak nacházejí odkazy, jejichž rozkliknutím či potvrzením je uživatel přesměrován na podvodné internetové stránky, do nichž pak zadá své přihlašovací údaje (tj. uživatelské jméno a heslo).

„Rybář“ tedy loví ve vodách nepozorných uživatelů. Mnozí mnohdy přistupují k této problematice lehkomyslně v tom ohledu, že se jich tento útok nemůže týkat, resp., že ho snadno rozpoznají. Opak je ale pravdou. Záminky pro kliknutí na odkaz jsou různé. Může se jednat např. o informaci o změně systému internetového bankovnictví s žádostí instituce o potvrzení dosavadních přihlašovacích údajů, či pouhou výzvu ke změně přihlašovacích údajů z důvodu jejich expirace či zablokování, apod.

S tím, jak se zdokonalují metody útočníků, mohou být e-maily či sms přizpůsobovány na míru i jednotlivým osobám. Zde potom hovoříme o specifické vyšší formě phishingu, a to tzv. „spear phishingu“, kdy útočník po určitou dobu o uživateli sbírá data z běžně dostupných veřejných zdrojů (sociální sítě, diskusní fóra apod.) a tyto pak použije k vytvoření individualizovaného e-mailu.

Nicméně, při nutné dávce obezřetnosti lze phishing odhalit. Základní pravidlo představuje skutečnost, že příslušná instituce tímto způsobem nikdy přihlašovací údaje nepožaduje. Dále, odkazy na internetové stránky v e-mailech nebo sms jsou často velmi podobné, a na první pohled se neliší od těch oficiálních. Při bližším zkoumání lze však rozpoznat rozdíl v doméně, v jiné grafické úpravě e-mailu, překlepech v psaném textu apod. Obranu představuje též aktuální verze e-mailového klienta nebo internetového prohlížeče.

A jak to je s trestní odpovědností útočníka? Zákon na tyto útoky pamatuje ve formě skutkové podstaty trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací či trestného činu opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat.

Další zprávy z regionu