V letním období přibývá úrazů dětí

Léto kromě krásného počasí a možnosti trávit volný čas venku na čerstvém vzduchu o sobě dává znát týmu zaměstnanců chirurgické ambulance Nemocnice Třinec zvýšeným počtem úrazů. A jak ze statistik vyplývá, zejména v dětském věku mívají tyto úrazy často dlouhodobé až fatální následky.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Dle zprávy „Akčního plánu prevence dětských úrazů“, který byl schválen jako reakce na alarmující počty úrazů dětí, bylo v roce 2015 pro úraz v ČR ošetřeno téměř 560 000 dětí, z čeho 136 dětí zemřelo. Úrazy jsou dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí v dětském věku. Neméně významným problémem jsou trvalé následky, které úrazy po sobě zanechávají. Dle zmíněné zprávy nejčastější zranění dětí bývají úrazy sportovní, jedná se hlavně neorganizované sporty jako cyklistika, bruslení, skateboarding, trampolína a také míčové sporty (ve 25 % případů), dále úrazy vzniklé v domácím prostředí (až 20 %), úrazy ve školách (18 %), kde se jedná zejména o úrazy v tělocviku a dopravní nehody (kolem 10 %).

Z mechanismů, které vedou k úrazu, jde nejčastěji o pády, popálení, tonutí, pořezání, poranění jinou osobou, dopravní nehody. U malých dětí také náhodné otravy, například nedostatečně zabezpečenými léky. A u adolescentů bohužel relativně často sebepoškození.

Ze zkušeností, které se shodují se statistikou, se na chirurgické ambulanci nejčastěji setkáváme s podvrtnutím kotníků nebo zhmožděním prstů při míčových hrách nebo běhu. Pády na kole, bruslích, nebo z koně, i když s přilbou, ovšem často špatně uchycenou, jsou příčinou úrazů hlavy, včetně otřesu mozku, dále pak zlomenin horních končetin či klíčních kostí. V poslední době populární trampolíny jsou rovněž nebezpečné, pokud se na nich vyskytuje více dětí bez dozoru. V těchto případech jsme byli již opakovaně svědky zlomenin dolních končetin. Pády z výšky vídáme častěji u nehlídaného kojence, který se překulí ze stolu, židle, nebo přebalovacího pultu. V letním období dochází také ke zvýšení počtu popálenin horkým nápojem, polévkou, nebo pádem nehlídaného dítěte do ohně.

Nicméně je pozitivní, že podle údajů Ministerstva zdravotnictví dochází, sice k pomalému, ale přesto viditelnému poklesu počtu dětských úrazů a hlavně jejich fatálních důsledků. Tento pokles je dán zejména preventivními opatřeními.

Prevence úrazů stojí na třech pilířích: bezpečném prostředí doma a bezpečném veřejném prostoru. Dále na dohledu nad dítětem a výchově k bezpečnému jednání a chování, kde by nemělo jít ze strany rodiče jen o zákazy, ale zejména o návody, jak co dělat bezpečně, včetně osvojení používání bezpečnostních pomůcek, jako jsou chrániče kloubů, a hlavně bezpečnostní helmy, které ani v dnešní době mnohdy nejsou samozřejmostí. V neposlední řadě je důležité pořizovat pouze bezpečné výrobky, se kterými přichází dítě do styku.

Četnost a závažnost trvalých následků je nižší díky vyspělé a všeobecně dostupné zdravotní péči. Je nutné si uvědomit, že tato péče nebývá ve světě standardem. Takže pokud se již dítěti úraz přihodí a jedná se o závažnější stav, který nejsme schopni ošetřit doma, nebo si jeho závažností nejsme jisti, v takových případech v rámci Nemocnice Třinec funguje chirurgická úrazová ambulance, kde je poskytována péče ve všední dny od 7 do 15 hodin, pro akutní stavy pohotovostní služba na téže ambulanci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Disponujeme celým komplementem potřebným k diagnostice závažnosti úrazů, včetně laboratoře, ultrazvuku, rentgenu, počítačové tomografie a dalších. Děti se závažnějšími úrazy jsou hospitalizovány na dětském oddělení, kde jsou v některých případech připravovány k operaci. Lehké úrazy ošetřujeme ambulantní cestou.

Je pravdou, že úrazy jsou přirozenou součástí dětství a do jisté míry se dítě tímto způsobem učí, čemu se do budoucna vyvarovat. Samozřejmě nemůžeme předejít všem drobným úrazům, odřeninám a boulím, ale můžeme a musíme předejít úrazům vážným. Proto pamatujme při výletech na kole, koupání, běhání po lese, ale třeba i doma při zalévání kávy nebo čaje na naše nejmenší, aby nadcházející léto strávili s úsměvem a plni příjemných zážitků, místo nuceného vysedávání doma, se sádrou na noze.

Další zprávy z regionu