Zákaz řízení, jeho zmaření a důsledky

V dnešním článku se budeme věnovat důsledkům porušení trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Takovýto trest zákazu činnosti může představovat výrazný zásah nejen do života jednotlivce, ale i do života rodiny, neboť absence možnosti využít k přemísťování vozidlo může být pro řadu osob v současnosti zcela kritická.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Proto se vždy naleznou i osoby, které nebudou mít zájem uložený zákaz řízení motorových vozidel respektovat, případně budou hledat způsoby, jak na takovýto zákaz vyzrát. Toto ovšem důrazně nedoporučujeme.

Řízení motorového vozidla přes zákaz této činnosti totiž může vést k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Trestní sazba u tohoto trestného činu dosahuje výše až dvou let nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Soudní praxe pak má poměrně jasnou představu o tom, co v sobě předmětný zákaz řízení motorových vozidel skrývá. Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) vyplývá, že zakázané řízení motorových vozidel není zákonným ustanovením místně ani prostorově nijak vymezeno, z čehož vyplývá, že není dovoleno bez řidičského oprávnění řídit vozidla na jakémkoli místě, tj. nikde. Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, byl-li vysloven zákaz řízení motorových vozidel, je pak po formální stránce naplněn vždy, pokud obviněný bez příslušného oprávnění řídí motorové vozidlo kdekoliv bez ohledu na charakter komunikace nebo cesty, kde se řízení motorového vozidla provozuje. Toto NS podotknul zejména s ohledem na obranu obviněného v dané věci; kdy tento namítal, že jezdil v uzavřeném areálu, na cestě, která nepodléhá regulaci zákona. Bylo však prokázáno, že se jednalo o účelovou komunikaci, která je veřejně přístupná všem, včetně motorových vozidel (sice v určitých hodinách uzavíraná branou), čímž by mohlo na ní dojít k ohrožení osob na životě a zdraví.

Jak však bylo výše zmíněno, podstatné je to, že dotyčný prováděl činnost, kterou měl zakázanou (8 Tdo 1131/2022).

NS také poukázal na to, že skutečnost, že pachatel řídí vozidlo bez toho, aby k tomu měl oprávnění, např. na soukromém pozemku nebo ve zcela odlehlých místech, může být hodnocena toliko v rámci materiálního korektivu z hlediska společenské škodlivosti jeho jednání. To znamená, že za jistých specifických okolností by nemuselo dojít ke spáchání trestného činu z důvodu nedostatečné společenské škodlivosti.

Další zprávy z regionu