Olej do kanalizace nepatří

Použité oleje a tuky, zbytky potravin či léky. To vše i další látky a předměty na přelomu roku mnohdy končí v kanalizaci a poškozuje tak potrubí, stroje i další zařízení.

Zbytky jídla patří do komunálního odpadu, případně do bioodpadu. Ilustrační foto: th

Společnost SmVaK apeluje na občany, aby s použitým olejem na smažení či zbytky potravin nakládali obezřetně. „Do našich čistíren odpadních vod dlouhodobě přitéká velké množství nežádoucích látek a předmětů. Způsobují problémy na strojích a zařízeních, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí. Advent, Vánoce a novoroční oslavy jsou v tomto ohledu jedním z nejrizikovějších období v roce,“ sdělil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Petr Grzonka.

„Týká se to olejů a tuků ze smažení kaprů a řízků, které velká část lidí běžně vylévá do kanalizace. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který je může zneprůchodnit. Hroudy tuku ve stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi,“ vysvětil Petr Grzonka. Dodal, že potíže způsobují také zbytky potravin, protože slouží jako potrava pro hlodavce žijící ve stokách.

Další zprávy z regionu