Bezpilotní letadla (drony)

Dnes se budeme zabývat obrovským hitem současnosti v podobě bezpilotních letadel, resp. dronů. Specifikum dronu spočívá právě v tom, že se jedná o letadlo bez pilota, které může být dálkově ovládáno, či se může pohybovat dle předem nakonfigurovaných letových plánů nebo v důsledku funkce vlastních autonomních systémů.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Díky vývoji a technologickému pokroku se začíná proměňovat i vnímání společnosti ve vztahu k provozu dronů, a to od historicky spíše negativního postoje vlivem obecné lidské představy „válečných zabijáků“ užívaných např. ve válce v Afganistánu k likvidaci pozemních cílů či provádění detailních průzkumů jednotlivých oblastí, až po jeho proměnu vlivem nástupu malých, elektronických „hraček“ vybavených kamerou se záznamem, s jednoduchým ovládáním, a to i prostřednictvím mobilního telefonu, které zvládnou operovat v téměř jakékoliv výšce a prostoru.

Drony nacházejí široké uplatnění v různých oblastech lidské činnosti, ať už jsou užívány pro vědu a výzkum, ke zjištění rozsahu přírodních katastrof, fotografy, sportovci, atd. Vzhledem k dostupnosti široké modelové základny dronů a jejich všestranné použitelnosti si mnoho osob často neuvědomuje fakt, že i létání s drony se řídí určitými pravidly.

Nutno podotknout, že právní úprava v oblasti dronů reaguje poněkud opožděně a trochu zaostává za požadavky moderní doby. Užívání dronů je tak v zásadě tolerováno, nicméně, neexistují komplexní pravidla, která by upravovala provoz dronů, požadavky na technické parametry, odpovědnost pilotů dronů, apod. Nicméně neznamená to, že by problematika dronů nebyla upravena vůbec. V této souvislosti nutno zmínit Doplněk X vydaný Ministerstvem dopravy k leteckému předpisu L2 vydaným Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO).

Dle výše uvedeného Doplňku X lze bez nutnosti registrace dronu či pilota u Úřadu pro civilní letectví létat s dronem do hmotnosti max. 25 kg, tj. jedná se o drtivou většinu dronů využívaných běžným uživatelem. Dron musí být při provozu v přímém dohledu pilota, tedy pilot musí dron neustále vidět, aby mohl např. předcházet různým srážkám. Zakázané jsou drony vybavené autonomním systémem, tj. například případy, kdy si dron sám vyhodnocuje kde letět, v jaké výšce, apod. Dron nesmí být dále užíván k převozu nebezpečných látek.

Uživatel by měl být nadále velmi opatrný při provozu dronu u letiště, když zde platí výrazná omezující opatření. Neukázněnost některých uživatelů dronů navíc vede i k postupnému zákazu přeletu dronů nad různými památkami.

Další zprávy z regionu