Neposkytnutí pomoci řidičem – zpráva systému vozidla

V dnešním příspěvku si připomeneme jednu ze základních povinností řidiče dopravního prostředku, který je účastníkem dopravní nehody, a to z pohledu trestněprávních důsledků porušení této povinnosti. Ona povinnost spočívá v poskytnutí pomoci druhému, který při dopravní nehodě utrpěl újmu na zdraví.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Trestní zákoník stanoví, že řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti. Aniž bychom si blíže vymezili jednotlivé znaky tohoto trestného činu, upozorníme na poměrně nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které se dotýká trestní odpovědnosti pachatele z hlediska aktivace automatického systému ve vozidle.

V daném případě pachatel opustil místo dopravní nehody, jíž byl účastníkem. Obvinění z trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku se bránil mimo jiné tím, že svou povinnost poskytnout pomoc splnil tak, že dopravní nehodu aktivně nahlásil, když komunikoval s asistentem, který se mu po dopravní nehodě ozval ve vozidle. Fakticky bylo ale prokázáno, že došlo pouze k odeslání automatické datové zprávy o nehodě ze systému zabudovaného ve vozidle.

Soud se s obranou pachatele ale vůbec neztotožnil. Naopak, odkázal na své dřívější závěry o tom, že samotný telefonát na tísňovou linku, ve kterém pachatel sdělil jen obecné, neúplné a částečně nepravdivé informace, aniž by složce integrovaného záchranného systému (IZS) poskytl potřebnou součinnost, není potřebnou pomocí dle příslušného ustanovení trestního zákoníku. Soud dovodil, že tyto závěry je nutno aplikovat i v případě odeslání automatické datové zprávy o dopravní nehodě vozidlem, neboť tato obsahuje zpravidla jen základní informaci, nikoliv např. údaje o možných zraněních jednotlivých osob. Navíc, pachatel se v konkrétním případě ani nepřesvědčil, zdali osoba, jejíž vozidlo pachatel naboural, nemá nějaké zranění či nepotřebuje z vozidla vyprostit.

Z výše uvedeného vyplývá, že řidiči, kteří se stanou účastníky dopravní nehody, by se neměli spoléhat na různé automatické systémy zabudované ve vozidle (to však jistě platí i pro autonomní systém řízení vozidla během jízdy) a aktivně se podílet na zmírnění následků dopravní nehody (přivolání IZS, řídit se pokyny IZS do jeho příjezdu, poskytnout pomoc, která nesnese odkladu apod.).

Další zprávy z regionu