Novinky ve spotřebitelských vztazích – část II.

V minulém vydání jsme z obecného hlediska představili problematiku, které se dotkla novelizace v oblasti spotřebitelských smluv. V tomto díle si již podrobněji rozebereme některé ze změn, které novela přináší.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Úvodem si představíme změnu v nakupování přes internet. Zde totiž zákonodárce míří na větší transparentnost a předvídatelnost při uzavírání smluv. V případě, kdy se takovýmto způsobem se spotřebitelem uzavírá úplatná smlouva (typicky např. kupní), musí podnikatel zajistit, aby byl spotřebitel před učiněním objednávky dostačujícím způsobem seznámen s vlastnostmi objednávaného zboží, s jeho cenou a s náklady na dodání, případně musí být spotřebitel informován také o době trvání závazku a o minimální době, po kterou mu ze smlouvy budou vznikat povinnosti. Také samotné provedení objednávky musí být nově učiněno tlačítkem/ikonkou jednoznačně informující o tom, že tímto krokem spotřebitel uzavírá smlouvu a je povinen platit – např. s nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ či „Teď platím“ atp. Pokud by tuto povinnost prodávající nedodržel, může toto jeho pochybení způsobit až neplatnost takto uzavírané smlouvy.

Další změna, se kterou se v internetovém prostředí setkáme, se týká tzv. on-line tržišť. Jedná se v zásadě o internetové stránky, které umožňují spotřebitelům uzavírat smlouvy s jednotlivými prodávajícími prostřednictvím stránek takovéhoto tržiště – typicky např. heuréka, mall.cz či amazon. V tomto směru jsou zvýšeny požadavky na informovanost spotřebitele například o tom, na základě jakých faktorů je sestavováno pořadí jednotlivých prodávajících nebo s kým vlastně bude spotřebitel v daném případě smlouvu uzavírat.

Změnou prošlo také fungování internetových recenzí, jelikož nově se falšování těchto recenzí nebo mazání negativních recenzí považuje za klamavou praktiku. Prodávající má v tomto směru nově povinnost uvádět informace o tom, jakým způsobem zajišťuje to, aby se skutečně jednalo o recenze provedené spotřebiteli, kteří daný výrobek (nebo službu) zakoupili. Porušením zákazu nekalých obchodních praktik se jednak prodávající dopouští přestupku, zároveň však může v takovém případě spotřebitel požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky, nebo může dokonce od smlouvy odstoupit, a to až do 90 dní ode dne uzavření smlouvy.

V příštím díle této série se zaměříme na další změny, které se promítnou v oblasti smluv uzavíraných telefonicky a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory podnikatele.

Další zprávy z regionu